وظایف واحد آموزش

مسئول آموزش

نظارت بر حسن انجام کلیه امور کارشناسان آموزش و در صورت نیاز همکاری با آنها

1- رفع مشکلات انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، حذف اضطراری دانشجویان تمامی رشته مقاطع

2- تنظیم برنامه روزانه تشکیل کلاسهای آموزشی در هر نیمسال

3- صدور و تکمیل گواهی ها و فرم های مختلف آموزشی مانند: تطبیق دروس ، معرفی به استاد، فرم های مربوط به سنوات تحصیلی ، وام دانشجویی، خوابگاه ، حذف اضطراری و ...(ممهور به مهر آموزش)

4- نظارت بر حسن انجام مکاتبات اتوماسیونی مورد نیاز جهت کلیه دانشجویان

5- نظارت بر امور آزمونهای دانشکده شامل:

- تنظیم برنامه مراقبین میان و پایان نیمسال و ارسال مکاتبات مربوطه ( داخلی و خارجی )

- تنطیم برنامه امتحانات و انجام هماهنگیهای مورد نظر در خصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال از جمله: اطلاع رسانی تاریخ امتحانات به اساتید به صورت اتوماسیونی ،جمع آوری سوالات امتحانی از اساتید

6- بررسی سامانه نقل و انتقالات و ارسال نظریه گروههای آموزشی به اداره کل آموزش

7- نظارت بر حسن انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان

8- ارسال درخواست دروس جهت برنامه ریزیهای هر نیمسال به سایر دانشکده ها

9- انجام هماهنگیهای مربوط به برگزاری آزمون جامع

10- پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی و حضوری در خصوص موارد آموزشی از قبیل: آیین نامه های آموزشی، تطبیق دروس، معرفی به استاد ، سنوات تحصیلی، انتخاب واحد ، نقل و انتقالات و ....

11- نظارت بر حسن انجام سایر امور آموزشی

 

کارشناس آموزش

1- تعریف ، تفکیک و و یرایش اطلاعات دروس در سیستم سما جهت انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکترا ، قبل از شروع هر ترم

2- انتخاب واحد ، ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود

3- صدور و تکمیل گواهی ها و فرم های مختلف آموزشی مانند: تطبیق دروس ، معرفی به استاد، اشتغال به تحصیل ، کار دانشجویی ، فرم های مربوط به سنوات تحصیلی ، وام دانشجویی، خوابگاه ، حذف اضطراری و ...

4- تنظیم برنامه مراقبین میان و پایان نیمسال

5- تنطیم برنامه امتحانات و انجام هماهنگیهای مورد نظر در خصوص برگزاری امتحانات پایان نیمسال از جمله: اطلاع رسانی تاریخ امتحانات به اساتید به صورت اتوماسیونی ،جمع آوری سوالات امتحانی از اساتید و تکثیر سوالات و ....

6- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان

7- تهیه گزارش ها و آمارهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان

8- پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری و تلفنی

9- ارایه خدمات مورد نیاز اساتید از جمله:

- هماهنگی جهت ایاب و ذهاب

- تهیه فرم های مورد نیاز شامل لیست حضور و غیاب، صورتجلسه آزمون و ...

- هماهنگی جهت استفاده اساتید مدعو از اتاق اساتید ( پذیرایی ، رفع مشکلات سیستم و ...) و همچنین پارکینگ دانشکده

10- بایگانی نامه ها و فرم های دانشجویان

11- بررسی دوره ای اطلاعات موجود بر روی وب سایت دانشکده و تهیه اطلاعات به روز ، جهت بارگذاری در وب سایت دانشکده

12- نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی

13- سایر امور آموزشی

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/12
تعداد بازدید:
464
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal