اعضاء هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مهتاب معمارپور

رئیس کلینیک

2دکتر رضا درفشی

مدیر کلینیک های ویژه دندانپزشکی

3

مصطفی زارع شیبانی

مدیر داخلی کلینیک ویژه

4

مصطفی زارع شیبانی

مسئول رسیدگی به شکایات

5

رضا میری

رئیس امور مالی

6

منصوره برازجانی

مسئول امور پرستاری دانشکده

7

سمیه حق جو

مسئول امور پرستاری درمانگاه امام رضااعضاء هیئت مدیره به تفکیک بخش های درمانی

ردیف

­­گروه های درمانی

نام و نام خانوادگی

1

بخش آسیب شناسی دهان ، فک و صورت

آقای دکتر محمد علی رنجبر

2

بخش جراحی دهان ، فک و صورت

آقای دکتر رسول قیصری

3

بخش درمان ریشه

آقای دکتر محمد مهدی شکوهی

4

بخش پروتز های دندانی

خانم دکتر راشین گیتی

5

بخش دندانپزشکی ترمیمی

خانم دکتر فاطمه کوه پیما

6

بخش درمان لثه

خانم دکتر زهرا امامی

7

بخش رادیولوژی دهان ، فک و صورت

آقای دکتر عبدالعزیز حق نگهدار

8

بخش ارتودنسی

آقای دکتر احمد رضا سرداریان

9

بخش دندانپزشکی کودکان

خانم دکتر حمیده برقی

10

بخش تشخیص دهان ، فک و صورت

خانم دکتر فاطمه لوایی مشهدی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 15:27    آمار بازدیدکنندگان   :  4223        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ