كميته رسيدگي به شكايات

آدرس پستي

شيراز – قم آباد قصردشت – دانشكده دندانپزشكي
كد پستي : 15878-71956

رابط كميته رسيدگي به شكايات

خانم منصوره برازجاني

شماره تماس

36280112 الي 36280118   داخلي 246

آدرس پست الكترونيكي

vijehdentclinic@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-23 11:48    آمار بازدیدکنندگان   :  2196        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ