برنامه حضور دندانپزشکان در درمانگاه امام رضا (ع)

اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

تخصصی

دکتر ظریف نجفی

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

ارتودنسی

دکتر خاقانی نژاد

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

جراحی فک و صورت

دکتر درفشی

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

پروتزهای دندانی

دکتر صبوری

tik.jpg

tik.jpg 

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

پروتزهای دندانی

دکتر خورشیدی

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

بیماریهای لثه

دکتر دوزنده

tik.jpg

tik.jpg

 

 

tik.jpg

ترمیمی

دکتر رضا زاده

 

 

tik.jpg

 

 

ترمیمی

دکتر لوایی

 

 

 

tik.jpg

 

ترمیمی

دکتر نبوی زاده

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

درمان ریشه

دکتر مرادیان

tik.jpg

tik.jpg

 

tik.jpg

tik.jpg

دندانپزشکی کودکان

دکتر عدل

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

tik.jpg

درمان ریشه

دکتر حق نگهدار

tik.jpg

 

 

 

 

رادیولوژی

دکتر موحدیان

 

tik.jpg

 

 

رادیولوژی

دکتر پاک نهاد

 

 

tik.jpg

 

 

رادیولوژی

دکتر ادیبی

 

 

 

tik.jpg

 

رادیولوژی

دکتر حسنی

 

 

 

 

tik.jpg

رادیولوژی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-8 13:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ