برنامه حضور دندانپزشکان در درمانگاه امام رضا (ع)

 

زمان حضور : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 3 الی 8

در صورت نیاز به تماس با بخش های مختلف ابتدا شماره مستقیم 
32319358
 را گرفته سپس با داخلی مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

تخصصی

تلفن تماس

دکتر ظریف نجفی

×

×

×

×

×

ارتودنسی

7091

دکتر خاقانی نژاد

×

×

×

×

×

جراحی فک و صورت

7090

دکتر درفشی

×

×

×

×

×

پروتزهای دندانی

7028

دکتر راشین گیتی

×

-

×

-

×

پروتزهای دندانی

7015

دکتر خورشیدی

×

×

×

×

×

بیماریهای لثه

7092

دکتر عدل

×

×

×

×

×

درمان ریشه

7030

دکتر بهار عاشقی××

-

×-درمان ریشه 

دکتر فیروزمندی

×

×

-

×

-

ترمیمی

7032

دکتر کوه پیما

×

×

×

×

×

ترمیمی

7021

دکتر محمدی

×

-

×

-

×

دندانپزشکی کودکان

7096

دکتر زهره ای

-

×

-

×

-

دندانپزشکی کودکان

7096

دکتر رضا زاده

-

-

×

-

×

بیماری های تشخیص

 

دکتر لوایی

-

-

-

×

-

بیماری های تشخیص

7037

دکتر زاهد زاهدانی

-

×

-

-

-

بیماری های تشخیص

7037

دکتر حق نگهدار

×

-

-

-

-

رادیولوژی

 

دکتر موحدیان

-

×

-

-

-

رادیولوژی

 

دکتر پاک نهاد

-

-

×

-

-

رادیولوژی

 

دکتر حسنی

-

-

-

-

×

رادیولوژی

 

 

 

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تماس

مدیریت

خانم سمیه حق جو

 071-32127021

پذیرش

خانم خرمی

07132127017-32127040

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 15:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ