ساعت پذيرش و نوبت دهي : از ساعت 15 الي19:30
 
تلفن تماس جهت پذيرش كلينيك تخصصي دندانپزشكي : 296
لازم به ذكر است اين شماره از ساعت 15 به بعد پاسخگوي تماس هاي شما مي باشد
 
تشخیص بیماری های دهان و دندان                 
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
آقای دکتر داریوش امانت
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
2
خانم دکتر زهرا رنجبر 
tik.jpg]

tik.jpg]

x.jpg]

tik.jpg]

x.jpg]
3
خانم دکتر جنان قپانچی
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
4
خانم دکتر معصومه درویشی
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
 tik.jpg]
5
خانم دکتر مریم مردانی
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
6آقاي دكتر مصطفی رضايی
x.jpg]tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]x.jpg]
7
خانم دکتر مریم مشاوری نیا
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
8خانم دكتر فهيمه رضازاده
x.jpg]tik.jpg]x.jpg]x.jpg]x.jpg]
9
خانم دكتر صدف اديبی
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 244)
 
ارتودنسی
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
آقای دکتر وحید مشکل گشا
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
2
آقای دکتر احمد سرداريان
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
3
خانم دکتر شبنم عجمی
tik.jpg]
x.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
4خانم دكتر مريم كارانديش
tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]
تلفن تماس : 36289913  -  36280112 الی 36280118 (داخلی 273)
 
 اندودانتیکس
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
آقای دکتر مهدی صدیق شمس
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
2
آقای دکتر عباس عباس زادگان
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
3
آقای دکتر حسین میرهادی
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
4
خانم دکتر سادات شجاعي
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
5
خانم دکتر صبح نمايان
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
6
آقای دكتر محمد مهدي شكوهی
tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]
7
خانم دكتر ياسمن قهرمانی
x.jpg]x.jpg]x.jpg]x.jpg]x.jpg]
تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 222)
 
پروتزهاي دنداني
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
آقای دکتر محمد امین رازقی
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
2
آقای دکتر خالدي
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
3
خانم دکتر زهرا هاشمي اردكاني
tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]
4
خانم دكتر الهام انصاري فر
x.jpg]x.jpg]x.jpg]x.jpg]x.jpg]
5خانم دكتر مينا محقق
tik.jpg]tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]tik.jpg]
6خانم دكتر راشین گیتی
 
tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]
تلفن تماس : 36289440 - 36280112 الی 36280118 (داخلی 247)
 
 ترمیمی
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
خانم دكتر فاطمه كوه پيما
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
2
آقای دکتر علی دهقانی ناژوانی
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
3
خانم دکتر آزاده اندیشه تدبیر
x.jpg]
 tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
4
خانم دكتر مريم فيروزمندي
tik.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
5
آقای دكتر محمد علي رنجبر
x.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]
6
خانم دكتر زهرا جوكار
tik.jpg]tik.jpg]x.jpg]x.jpg]x.jpg]
                تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی250)
 
جراحی فک و صورت
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
آقای دکتر حمید رضا عربیون
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
2
آقای دکتر احسان علی آبادی
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
3
آقای دكتر رسول قیصری
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
4
آقاي دكتر حسين دانستهtik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]
تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلي 207)
 


بیماری های لثه
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
خانم دكتر ريحانه ابراهيمي
x.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
x.jpg]
2
خانم دكتر سميرا اسماعيل زاده
tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]
3
خانم دكتر زهرا امامي
tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]
4
خانم دكتر سارا معصومي
x.jpg]x.jpg]tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]
5خانم دكتر فهيمه دانش منفرد
x.jpg]tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]x.jpg]
تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 241)
 

 
اطفال
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
خانم دکتر مهتاب معمارپور
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
tik.jpg]
2خانم دكتر نجمه محمدی
tik.jpg]tik.jpg]x.jpg]tik.jpg]tik.jpg]
3خانم دكتر حميده برقي
tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]x.jpg]
تلفن تماس :  36280112 الی 36280118 (داخلی 248)
 
رادیولوژی
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
آقای دکتر عبدالعزیز حق نگهدار
x.jpg]
x.jpg]
tik.jpg] 
x.jpg]
x.jpg]
2
خانم دکتر مهوش حسنی
tik.jpg]
x.jpg]
x.jpg]
x.jpg]
x.jpg]
3
خانم دکتر صدف اديبي
x.jpg]tik.jpg]x.jpg]x.jpg]x.jpg]
4
خانم دکتر نجمه  موحديان
x.jpg]x.jpg]x.jpg]tik.jpg]x.jpg]
5
خانم دکتر مريم پاك نهاد
x.jpg]x.jpg]x.jpg]x.jpg]tik.jpg]
تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 235 )
 

آزمایشگاه پاتولوژی دهان و دندان
ردیف
نام و نام خانوادگی
ایام هفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1
آقای دکتر علی دهقانی ناژوانی
tik.jpg]
x.jpg]
 tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
2
خانم دکتر اندیشه تدبیر
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
tik.jpg]
x.jpg]
3
آقای دکتر محمد علی رنجبر
x.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]tik.jpg]
تلفن تماس : 36263194 الی 36263193 (داخلی 209 )
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-31 9:46    آمار بازدیدکنندگان   :  37103        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ