ساعت پذيرش و نوبت دهي : از ساعت 15 الي19:30

 

تلفن تماس جهت پذيرش كلينيك تخصصي دندانپزشكي : 296

لازم به ذكر است اين شماره از ساعت 15 به بعد پاسخگوي تماس هاي شما مي باشد

 

تشخیص بیماری های دهان و دندان                 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر داریوش امانت

×

×

×

×

×

2

خانم دکتر جنان قپانچی

×

×

×

×

×

3

خانم دکتر معصومه درویشی

×

×

×

×

×

4

خانم دکتر مریم مردانی

-

×

-

×

-

5

آقاي دكتر مصطفی رضايی

-

×

-

×

-

6

خانم دکتر مریم مشاوری نیا

×

-

×

-

×

7

خانم دكتر فهيمه رضازاده

-

×

-

-

-

8

خانم دكتر صدف اديبی

×

-

×

-

×

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 244)

 

ارتودنسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر وحید مشکل گشا

×

×

×

×

×

2

آقای دکتر احمد سرداريان

×

×

×

×

×

3

خانم دکتر شبنم عجمی

×

-

-

×

×

4

خانم دكتر مريم كارانديش

×

×

×

-

-

تلفن تماس : 36289913  -  36280112 الی 36280118 (داخلی 273)

 

 اندودانتیکس

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر مهدی صدیق شمس

×

×

×

×

×

2

آقای دکتر عباس عباس زادگان

×

×

×

×

×

3

آقای دکتر حسین میرهادی

×

×

×

×

×

4

خانم دکتر سادات شجاعي

-

×

-

×

-

5

خانم دکتر صبح نمايان

×

×

×

×

×

6

آقای دكتر محمد مهدي شكوهی

×

×

×

×

×

7

خانم دكتر ياسمن قهرمانی

-

×

-

×

-

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 222)

 

پروتزهاي دنداني

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر محمد امین رازقی

-

×

-

×

-

2

آقای دکتر خالدي

×

×

×

×

×

3

خانم دکتر زهرا هاشمي اردكاني

×

-

×

-

×

4

خانم دكتر الهام انصاري فر

×

-

-

-

×

5

خانم دكتر مينا محقق

×

×

-

×

×

6

خانم دكتر راشین گیتی
 

×

×

×

×

×

تلفن تماس : 36289440 - 36280112 الی 36280118 (داخلی 247)

 

 ترمیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

خانم دكتر فاطمه كوه پيما

-

×

×

-

×

2

آقای دکتر علی دهقانی ناژوانی

×

×

×

×

×

3

خانم دكتر مريم فيروزمندي

×

×

-

×

-

4

آقای دكتر محمد علي رنجبر

-

×

×

×

×

5

خانم دكتر زهرا جوكار

×

×

×

-

-

6

خانم دکتر توانگر

×

-

-

×

-

7

خانم دکتر فرهادپور

-

×

×

×

×

8

خانم دکتر مرادیان

-

×

-

×

-

                تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی250)

 

جراحی فک و صورت

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر حمید رضا عربیون

×

×

×

×

×

2

آقای دکتر احسان علی آبادی

×

×

×

×

×

3

آقای دكتر رسول قیصری

×

×

×

×

×

4

آقاي دكتر حسين دانسته

×

×

×

×

×

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلي 207)

 

بیماری های لثه

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

خانم دكتر ريحانه ابراهيمي

-

×

×

-

-

3

خانم دكتر زهرا امامي

×

-

×

-

×

4

خانم دكتر سارا معصومي

×

×

×

×

×

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 241)

 

 

اطفال

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

خانم دکتر مهتاب معمارپور

×

×

×

×

×

2

خانم دكتر نجمه محمدی

×

-

×

-

×

3

خانم دكتر حميده برقي

×

×

×

×

-

تلفن تماس :  36280112 الی 36280118 (داخلی 248)

 

رادیولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر عبدالعزیز حق نگهدار

-

-

 ×

-

-

2

خانم دکتر مهوش حسنی

×

-

-

-

-

3

خانم دکتر صدف اديبي

-

×

-

-

-

4

خانم دکتر نجمه  موحديان

-

-

-

×

-

5

خانم دکتر مريم پاك نهاد

-

-

-

-

×

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 235 )

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-2 9:11    آمار بازدیدکنندگان   :  71030        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ