شرح وظايف يا خدمات ارائه دهنده

رديف

عنوان

1

پيگيري موارد مربوط به اداره رفاه دانشجويي از قبيل كمك هزينه تحصيلي،دفترچه بيمه

2

هماهنگي استفاده از خدمات مشاوره اي اداره مشاوره و راهنمايي دانشگاه (حضور مشاور فرهنگی در دانشكده)

3

هماهنگي استفاده دانشجويان از وسيله رفت و برگشت امور دانشجويي

4

برگزاري جشن ها و مراسم هاي ملي و مذهبي و گراميداشت مناسبت هاي مختلف 

5

برنامه ريزي در زمينه ارتقاء فرهنگي از طريق برگزاري جلسات شوراي فرهنگي و نظرسنجي

6

تجهيز كتابخانه فرهنگي دانشكده دندانپزشكي و ارائه خدمات در زمينه استفاده از آن

7

تجهيز بانك سي دي و ارائه خدمات در زمينه استفاده از آن

8

برگزاري مسابقات فرهنگي و مناسبت هاي ملي و مذهبي

9

برگزاري مسابقات ورزشي

10

برنامه ريزي در زمينه فعاليت هاي هنري (كلاس هاي آموزشي و نمايشگاه آثار هنري)

11

برگزاري دوره هاي آموزشي تفسير قرآن كريم

12

همكاري با تشكل هاي دانشجويي در زمينه اجراي فعاليت هاي فرهنگي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ