سلسله كلاس هاي برگزار شده در دانشكده

1

سلسله كلاسهاي تدبر در قرآن، يكشنبه و دوشنبه­ها در سال 92 برقرار است.

2

سلسله كلاسهاي تفسير در قرآن به زبان انگليسي در سال 92-91
سلسله كلاس هاي برگزار شده در دانشگاه

1

كارگاه ارتباط با دانشجو

تيرماه 91

2

كارگاه نظام سلطه و قربانيان آن

شهريورماه91

3

نحوه برخورد با احاديث پزشكي

اسفندماه 91

4

آشنايي با مذهب تشيع

ارديبهشت ماه92

5

كارگاه مهارت­هاي معرفي وراهبردي در ارتقاء كار و زندگي

ارديبهشت ماه92

6

كارگاه مديريت اسلامي

ارديبهشت ماه92

7

كارگاه الهيت و ضرورت تحقيقات ميان رشته اي پزشكي و علوم اسلامي

خرداد ماه92

8

برگزاري فلوشيپ فرهنگي سطح يك

اسفندماه 91
فلوشيپ هاي برگزار شده

1

برگزاري فلوشيپ فرهنگي سطح يك

اسفندماه 91

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-13 13:27    آمار بازدیدکنندگان   :  544        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ