تاريخچه مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيرازاولين شماره مجله در زمستان سال 1378 ( winter 1999 ) به زبان فارسي همراه با خلاصه انگليسي مقلات چاپ گرديد. با انتشار شماه نهم مجله از سوي كمسيون بررسي نشريات علوم پزشكي كشور حائز رتبه علمي – پژوهشي گرديد و هم زمان مقالات منتشره در شماره هاي 8و7و6 نيز مشمول امتياز علمي – پژوهشي گرديدند.

 

در سال 1392 (March 2012 ) چاپ مجله به زبان انگليسي انجام شد و در سال 1393 ( March 2013) مجله Pubmed (Centeral)‌ نمايه گرديد و مقالات چاپ شده در شماره هاي 37و36و35 نيز از امتيازات مربوطه برخوردار گرديدند.

 

از تاريخ آغاز انتشار مجله تا كنون بهار 1393 (June 2015) ، 52 شماره مجله به چاپ رسيده است كه پنج شماره آن به صورت ويژه نامه بوده است و بيش از 500 مقاله روي سايت مجله به آدرس http://dentjods.sums.ac.ir‌ به صورت pdf‌ قابل مشاهده است.

در حال حاضر مجله دندانپزشكي در ايندكس هاي زير قابل رويت مي باشد:

Pubmed central, EBSCO , Cinahl, CAS ( Chemical Abstract ) , DOAJ, IMEMR , ISC , Index Copernicus, Google Scholar, Academic Journals Database, Free Medical Journals ( Amedeo ), SID, Iran Medex , Magiran. 

همچنين مجله از شماره 38 ( March 2013 )  بر روي سايت Pubmed‌ به آدرس :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2317/ منعكس مي باشد.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-22 14:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ