معرفی مرکز تحقیقات زیست مواد
مرکز تحقیقات زیست مواد در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مواد مورد مصرف در علوم پزشکی و خصوصا دندانپزشکی فعالیت می نماید. این مهم با همکاری گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر دانشکده های دندانپزشکی کشور که در این زمینه فعالیت دارند، صورت می پذیرد.

همچنین این مرکز ارتباط فعال و مستمری با دیگر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور خواهد داشت. مرکز فوق با در اختیار داشتن دستگاه های مورد نیاز می تواند خدمات پژوهشی در اختیار اساتید، دستیاران و دانشجویان قرار دهد.

این مرکز برآن است تا با انجام پژوهش های گسترده در زمینه تولید زیست مواد جدید برای استفاده در گروه پزشکی و حتی دامپزشکی فعالیت نماید.
تارخچه


 
درخواست ایجاد مرکز تحقیقات بیومتریال که زمینه های تحقیقاتی را برای عموم رشته های دندانپزشکی  فراهم می آورد، توسط رئیس دانشکده دندانپزشکی شیراز مطرح شد و در تاریخ 1385/6/11 جناب آقای دکتر علی اصغر علوی بعنوان مدیر مرکز معرفی شدند.

درخواست مجوز تأسیس مرکز تحقیقات بیومتریال در جلسه کمسیون 1387/7/11 مطرح شد و پس از تکمیل در تاریخ 1388/10/8 مورد تأیید قرار گرفت.

در جلسه مورخ 1388/12/16 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تأسیس مرکز تحقیقات زیست مواد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، موافقت اصولی به عمل آمد و این مرکز از تاریخ تصویب مشغول فعالیت و خدمات رسانی بوده است.

تأسیس کنندگان مرکز تحقیقات بیومتریال عبارتند از آقای دکتر سید علی اصغر علوی و خانم ها دکتر مهرو وجدانی، دکتر فرحناز شرف الدین و دکتر شعله شهیدی و دکتر باقری. در تاریخ 1388/7/30 سرکار خانم دکتر شعله شهیدی بعنوان معاون پژوهشی و سرکار خانم دکتر رفعت باقری بعنوان معاون اجرایی مرکز تحقیقات زیست مواد دانشکده معرفی شدند.

در سال 1393 ریاست مرکز درخواست خود را جهت قطعی شدن مرکز به شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ارائه داد و در تاریخ 1393/12/16 به استناد رای صادره در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی با تاسیس " مرکز تحقیقات زیست مواد علوم پزشکی شیراز" موافقت قطعی بعمل آمد.

براي كسب اطلاعات بيشتر از فعاليت هاي اين مركز به سايت http://biomaterial.sums.ac.ir مراجعه نمائيد.تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-22 14:06    آمار بازدیدکنندگان   :  1381        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ