برنامه راهبردی:
امروزه بسیاری از فعالیت های پژوهشی در هر کشور توسط دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی صورت می گیرد و دانشگاه ها جهت نیل به این اهداف مجبور به تربیت پژوهشگران توانمند در عرصه های پژوهشی می باشند. در این راستا اهداف مرکز توسعه پژوهش به شرح زیر می باشد:

·         توسعه کمی و کیفی تحقیقات در دانشکده

·         ارتقاء شاخص های کمی و کیفی پژوهشی دانشکده

·         توانمندسازی دانشی و مهارتی اعضای هیات علمی و دانشجویان در حوزه پژوهشی

·         حمایت های تخصصی پژوهشگران

·         افزایش رضایت اعضای هیات علمی و دانشجویان از خدمات پژوهشی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-5-5 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ