فرم ها و مدارک مرتبط با پرسشنامه طرح های تحقیقاتی

ردیف

عنوان فرم ها

1

فرآيند برگزاري جلسات شوراي پژوهشي جهت بررسي پروپوزال هاي ارسالي به معاونت پژوهشي و تصويب طرح هاي تحقيقاتي

2

فرم ثبت عنوان پایان نامه دوره عمومي

3

فرم ثبت عنوان پایان نامه دوره عمومي (واحد بین الملل)

4

صورتجلسه گروه در زمان ارائه ثبت عنوان(دانشجويان مقطع عمومي)

5

فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال دانشجويان مقطع عمومي

6

فرم ثبت عنوان پایان نامه دوره تخصصی

7

صورتجلسه گروه در زمان ارائه ثبت عنوان(دستياري)

8

فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال دانشجويان مقطع دستياري

9

پرسشنامه طرح تحقیقاتی(فارسی)-فرم دستي

10

پرسشنامه طرح  تحقیقاتی(انگلیسی)- فرم دستي

11

فرم پیشنهاد طرح پژوهش در نظام سلامت (HSR)

12

فرم پروپوزال طرح پژوهش در نظام سلامت (HSR)

13

آیین نامه و ضوابط HSR

14

فرم صورتجلسه طرح هاي غير پايان نامه اي

15

فرم گزارش پيشرفت دستي

16

فرم گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي مصوب دستي

17

فرم گزارش پيشرفت پژوهشيار

18

فرم گزارش نهايي پژوهشيار

19

فرم درخواست قسط اعتبار طرح دستي-فرم دستي  (قرارداد خرید خدمت)

20

فرم تعیین ناظر طرح تحقيقاتي-فرم دستي  

21

فرم تایید گزارش پيشرفت و گزارش نهايي طرح تحقیقاتی توسط ناظر

22

پرسشنامه نظارت بر مقاله طرح های پژوهشی

23

پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشي(داوري)- فرم دستي

24

فرم رضايت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی-سيستم پژوهشيار

25

چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي در سيستم پژوهشيار

26

لزوم ثبت كار آزمائي باليني

27

فلوچارت ثبت كارآزمايي باليني

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-22 13:47    آمار بازدیدکنندگان   :  15412        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ