درباره ما

امروزه پیشرفت فناوری های نوین نشان از گسترش روزافزون و رو به رشد دستاوردهای علمی در زمینه های گوناگون دارد. بی شک انجام پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی نقش مهم و اساسی در توسعه در زمینه اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان دارا می باشد. در همین راستا معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی شیراز با تکیه بر سیاست های کلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و وزارتخانه متبوع هر ساله استراتژی های پژوهشی مشخصی را برای ارتقاء سطح کیفی پژوهش اعضای محترم هیأت علمی دستیاران و دانشجویان ارائه می نماید.اهم فعالیت ها و وظایف معاونت پژوهشی دانشکده

1.       سیاست گذاری فعالیت های پژوهشی و تعیین استراتژی پژوهشی دانشکده

2.       ارتقاء و توسعه فعالیت و امکانات پژوهشی گروه های آموزشی

3.       تعیین اولویت های پژوهشی گروه های آموزشی

4.       بررسی و ثبت موضوع پایان نامه های دانشجویی- دستیاری

5.       انجام مراحل تصویب طرح های تحقیقاتی پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای از ابتدا تا تصویب  نهایی طرح (ارسال طرح جهت داوری، برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی و تصویب طرح، ارسال طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه)

6.       انجام امور مربوط به برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها

7.       فراهم سازی مقدمات و بستر مناسب جهت مطلوبتر شدن فعالیت های پژوهشی

8.       افزایش توانمندسازی اساتید در حیطه پژوهش و انتشار مقالات علمی

9.       برگزاری کارگاه های پژوهشی به صورت مستمر

10.   به کارگیری سیستم تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی برای انجام فعالیت های پژوهشی

11.   ایجاد مرکز توسعه پژوهش در دانشکده دندانپزشکی جهت (انجام امور مربوط به مشاوره طراحی، آمار و ویرایش مقالات انگلیسی)

12.   انجام امور مربوط به جایزه مقالات اساتید هیأت علمی دانشکده

13.   تدوین دستورالعمل، راهنما و آئین نامه مرتبط با پژوهش در دانشکده دندانپزشکی

14.   پیگیری مکاتبات اداری و اطلاع رسانی آئین نامه ها، خط مشی و مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

15.   گردآوری و مقالات اعضای هیأت علمی دانشکده

16.   انجام امور مربوط به تهیه فرم، ورود اطلاعات مقالات چاپ شده و ارسال آن به دانشگاه

17.   نظارت و بررسی کتب (تألیف/ ترجمه) اساتید محترم دانشکده درکمیته انتشارات دانشکده و ارسال نتایج به کمیته انتشارات دانشگاه

18.   نظارت بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی

19.   نظارت بر امور کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

20.   نظارت بر امر تهیه و جمع آوری و در دسترس قرار دادن کتب، نشریات و مجلات علمی
21. ترغیب اساتید و فراگیران به اخذ طرح های نو آورانه ، محصول محور با رویکرد به سمت دانشگاه های نسل سوم

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-18 9:49    آمار بازدیدکنندگان   :  3592        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ