كل واحدهاي درسي اين دوره :  224 واحد

 

                                            

رديف

عنوان

 

تعداد واحد

1

دروس عمومي

29 واحد

2

دروس علوم پايه

39واحد

3

دروس اختصاصي اجباري

139واحد

4

دروس اختصاصي اختياري

15واحد (از35واحدموجود)

    

    دروس عمومي

                                               

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت دروس

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

1

دو درس از دروس مباني نظري اسلام*

4

68

-

68

-

2

يك درس از دروس اخلاق اسلامي *

2

34

-

34

-

3

يك درس از دروس انقلاب اسلامي*

2

34

-

34

-

4

يك درس از دروس تاريخ و تمدن اسلامي *

2

34

-

34

-

5

يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامي *

2

34

-

34

-

6

ادبيات فارسي

3

51

-

51

-

7

زبان انگليسي عمومي

8

51

-

136

-

8

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

2

34

-

34

-

9

تربيت بدني (1)

1

-

34

34

-

10

تربيت بدني (2)

1

-

34

34

9

11

جمعيت و تنظيم خانواده

2

34

 

34

-

جمع

29

 

 

 

-

 

*  تذكر : گذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس عمومي معارف اسلامي مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جدول زير) مي باشد.

 

رديف

نام درس

كد درس

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت دروس

نظري

عملي

جمع

1

مباني نظري اسلام

011

انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد)

2

34

 

34

012

انديشه اسلامي2  (نبوت و معاد)

2

34

 

34

013

انسان در اسلام

2

34

 

34

014

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

2

34

 

34

2

اخلاق اسلامي

021

فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

2

34

 

34

022

اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)

2

34

 

34

023

آئين زندگي ( اخلاق كاريردي)

2

34

 

34

024

عرفان عملي اسلام

2

34

 

34

3

انقلاب اسلامي

031

انقلاب اسلامي ايران

2

34

 

34

032

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي

2

34

 

34

033

انديشه سياسي امام خميني (ره)

2

34

 

34

4

تاريخ و تمدن اسلامي

042

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

34

 

34

043

تاريخ امامت

2

34

 

34

5

آشنايي با منابع اسلامي

051

تفسير موضوعي قران

2

34

 

34

052

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

34

 

34

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس اختصاصی


 

صفحه1 و 2 و 3 و 4و 5 و 6 و7 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 15:33    آمار بازدیدکنندگان   :  5692        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ