فرایند های انجام کار در حوزه معاونت آموزشی


 

   

ردیف

عنوان فرایند

1

فرآیند ثبت نام دانشجویان

2

فرآیند صدور گواهی مورد نیاز فراگیران

3

 فرآیند فراغت از تحصیل دانشجویان  

4

فرایند انتخاب واحد دانشجویان در حوزه آموزش

5

فرایند حذف دروس

6

فرآیندبرگزاری آزمون و  تهیه پاسخنامه کامپیوتری حوزه آموزش

7

فرآیند تهیه  سوالات امتحانی در حوزه آموزش

8

فرآیند معادلسازی دروس در حوزه آموزش

9

فرآیند معرفی دانشجویان برتر جهت شرکت در جشن دانش و پویش در آموزش

10

فرایند شناسایی دانشجو استعداد درخشان

11

فرایند صدور گواهی دانشجوی استعداد درخشان

12

فرآیند برنامه ریزی دروس

13

فرآیند رزرو سالنها

14

فرایند ارزشیابی کیفی بالینی اعضای هیئت علمی از دیدگاه فراگیران

15

انجام امور مربوط به تشکیل پرونده های مشاوره دانشجویی

16

فرآیند مشاوره دانشجویی در سطح روانشناسی در دفتر مشاوره

17

فرآیند انجام امور مربوط به انتخاب استاد مشاور

 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-31 9:35    آمار بازدیدکنندگان   :  2442        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ