تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل

تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل

446 نفر

تعداد دانشجویان علوم پایه

185 نفر

تعداد دانشجویان بالینی

261 نفر

 

 

تعداد دانشجویان دکترای دندانپزشکی عمومی

تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل

449 نفر

ورودی 85

15 نفر

ورودی 86

54 نفر

ورودی 87

55 نفر

ورودی 88

71 نفر

ورودی 89

69 نفر

ورودی 90

61 نفر

ورودی 91

65 نفر

ورودی 92

 59 نفر

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 16:17    آمار بازدیدکنندگان   :  3411        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ