دستورالعمل و آیین نامه

 

ردیف

عنوان

1

آیین نامه نظام جامع ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی

2

فرم ارزشیابی عملکرد عضو هیات علمی توسط مدیر گروه یا رئیس بخش (فرم شماره 1)

3

فرم ارزشیابی عملکرد عضو هیات علمی توسط همکاران ( فرم شماره2)

4

ارزشیابی آموزشی بالینی بخش پزشکی اجتماعی (فرم شماره 4)

5

ارزشیابی کیفیت آموزشی بالینی هیات علمی از دیدگاه فراگیران (فرم شماره4)

6

فرم ارزشیابی عملکرد مدیر گروه توسط عضو هیات علمی (فرم شماره 5)

7

فرم ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی از دیدگاه دستیاران ( فرم شماره 8)

 

 


 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

لیلا رئیس نژادیان

کارشناس ارزشیابی

36263193-4 داخلی 254


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-6 14:10    آمار بازدیدکنندگان   :  1161        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ