دفتر استعدادهاي درخشان

نقش اصلي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه است و براي اجراي اين نقش موظفند از يك طرف نيروي انساني و دانش مورد نياز در بخش سلامت را توليد كنند و از طرف ديگر مديران شايسته اي را براي رهبري نظام سلامت و همسو سازي حركت ها و تصميم گيري هاي اين نظام با جهت گيري كلي توسعه در كشور تربيت نمايند.

از سوي ديگر باتوجه به فرمايشات مكرر مقام معظم رهبري درخصوص لزوم ايجاد جنبش نرم افزاري، توليد علم و توجه به استعدادهاي جوانان به عنوان سرمايه هاي بالقوه اي كه آينده درخشان ايران را رقم خواهند زد، استفاده صحيح از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقلابي براي رفع موانع توليد دانش و ايجاد جنبش نرم افزاري ضروري مي باشد.

ويژگي و حساسيت رسالت دانشگاه هاي علوم پزشکي و مسؤوليت سنگين ناشي از اقبال توانمند ترين جوانان جامعه به ادامه تحصيل در اين دانشگاهها ما را بر آن داشت که به برنامه‌اي مدون و ساختارمند براي شناسايي و حمايت از استعدادهاي علمي دانشجويان براي کمک به تحقق رسالت خود بينديشيم. به اين منظور وجود نهادي در دانشگاه كه مسؤوليت  پرورش، حمايت و هدايت استعدادهاي علمي دانشگاه را برعهده داشته باشد، کاملا ضروري مي باشد.

خدماتی که در حوزه استعداد های درخشان و بنیاد نخبگان انجام می گیرد، به شرح زیر می باشد:

1.       تعيين شاخصهاي شناسايي نخبگان

2.       استقرار نظام شناسايي و هدايت استعدادهاي علمي در هر دانشکده

3.       آموزش استعدادها و تربيت افراد حرفه اي

4.       تربيت دانشگر(Scientist) در زمينه هاي پايه و باليني

5.       پرورش استعداد در زمينه علوم انساني سلامت

6.       جذب و به کار گيري استعدادها در دانشگاه

7.       راه اندازي فوق برنامه هاي علمي با همکاري معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه

8.       بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان دارای عملکرد درخشان و معرفی به دفتر استعداد درخشان دانشگاه

9.       بررسی و انجام امور مربوط به جشن دانش وپویش

10.   بررسی وانجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه کشوری

11.   بررسی و انجام امور مربوط به نخبگان  و تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان عضو و هدایت داتشجویان جهت عضویت بنیاد ملی نخبگان

12.   معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان جهت امتحان دستیاری

13.   تعیین ده درصد اول دانشجویان هر کلاس در پایان هرنیمسال تحصیلی  و اعلام دربرد

14.   اطلاع رسانی وثبت نام از دانشجویان داوطلب المپیاد دانشجویی

15.   هماهنگی و معرفی اساتید جهت سخنرانی در مدارس به منظور جذب دانش آموزان نخبه

 

اين دفتر ارتباط مستقيم با دانشجويان را وظيفه خود مي داند و سعي خواهد نمود علاوه بر اطلاع رساني تصميمات دفتر به دانشجويان، نظريات ايشان را نيز در مورد مسائل قابل بررسي و اقدامات پيشنهادي جويا گردد. اميدواريم تشکيل اين دفتر گام مؤثري براي ساماندهي و حمايت از فعاليتهاي ارزشمند دانشجويان مستعد باشد.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 15:41    آمار بازدیدکنندگان   :  6168        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ