دفتر استعدادهاي درخشان

نقش اصلي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه است و براي اجراي اين نقش موظفند از يك طرف نيروي انساني و دانش مورد نياز در بخش سلامت را توليد كنند و از طرف ديگر مديران شايسته اي را براي رهبري نظام سلامت و همسو سازي حركت ها و تصميم گيري هاي اين نظام با جهت گيري كلي توسعه در كشور تربيت نمايند.

از سوي ديگر باتوجه به فرمايشات مكرر مقام معظم رهبري درخصوص لزوم ايجاد جنبش نرم افزاري، توليد علم و توجه به استعدادهاي جوانان به عنوان سرمايه هاي بالقوه اي كه آينده درخشان ايران را رقم خواهند زد، استفاده صحيح از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقلابي براي رفع موانع توليد دانش و ايجاد جنبش نرم افزاري ضروري مي باشد.

ويژگي و حساسيت رسالت دانشگاه هاي علوم پزشکي و مسؤوليت سنگين ناشي از اقبال توانمند ترين جوانان جامعه به ادامه تحصيل در اين دانشگاهها ما را بر آن داشت که به برنامه‌اي مدون و ساختارمند براي شناسايي و حمايت از استعدادهاي علمي دانشجويان براي کمک به تحقق رسالت خود بينديشيم. به اين منظور وجود نهادي در دانشگاه كه مسؤوليت  پرورش، حمايت و هدايت استعدادهاي علمي دانشگاه را برعهده داشته باشد، کاملا ضروري مي باشد.

به همين منظور با تغيير ساختار قبلي، دفتر پرورش استعدادهاي علمي دانشجويان در آذر ماه 1385 تشکيل و وبرنامه هاي زير را در اولويت خود قرار داد:

1- تعيين شاخصهاي شناسايي نخبگان

2- استقرار نظام شناسايي و هدايت استعدادهاي علمي در هر دانشکده

3- آموزش استعدادها و تربيت افراد حرفه اي

4- تربيت دانشگر(Scientist) در زمينه هاي پايه و باليني

5- پرورش استعداد در زمينه علوم انساني سلامت

6- جذب و به کار گيري استعدادها در دانشگاه

7- راه اندازي فوق برنامه هاي علمي با همکاري معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه

اين دفتر ارتباط مستقيم با دانشجويان را وظيفه خود مي داند و سعي خواهد نمود علاوه بر اطلاع رساني تصميمات دفتر به دانشجويان، نظريات ايشان را نيز در مورد مسائل قابل بررسي و اقدامات پيشنهادي جويا گردد. اميدواريم تشکيل اين دفتر گام مؤثري براي ساماندهي و حمايت از فعاليتهاي ارزشمند دانشجويان مستعد باشد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 16:14    آمار بازدیدکنندگان   :  6007        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ