برنامه ارائه دروس  دوازده ترم دانشجویان رشته دندانپزشکي

 

از ورودی 91 به بعد

 

« نيمسال اول »

رديف

عنوان

واحد

شماره درس

دورس پيش نياز

1

زبان عمومي(1)

4

221201

زبان پيش دانشگاهي در صورت لزوم

2

زبان پيش دانشگاهي

3

221207

ندارد

3

علوم تشریحی (1)

4

1305071

ندارد

4

بيوشيمي نظري

4

1305041

ندارد

5

بيوشيمي عملي

1

1305042

بيوشيمي نظري( هم نياز)

6

اندیشه اسلامی (1)

2

2612071

ندارد

7

آیین زندگی

2

2612083

ندارد

8

سلامت دهان و جامعه

2

130520

ندارد

 

جمع

18 يا 19 واحد

 

 

 

« نيمسال دوم »

رديف

عنوان

واحد

شماره درس

دورس پيش نياز

1

فیزیولوژی نظری (1)

3

1305061

بیوشیمی نظری – علوم تشریحی (1)

2

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی

2

130291

ندارد

3

علوم تشریحی 2

3

1305072

علوم تشریحی (1)

4

زبان و ادبیات فارسی

3

237203

ندارد

5

اندیشه اسلامی (2)

2

2612072

اندیشه اسلامی (1)

6

تفسیر موضوعی قرآن

2

2612111

ندارد

7

زبان عمومی 2

4

221202

زبان عمومی 1

8

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

1

 

ندارد

 

جمع

20 واحد

 

 

 

دانشجویان ورودی 91 درس فیزیولوژی نظری را به صورت 5 واحدی و در نیمسال دوم اخذ نموده اند و از دانشجویان ورودی 92 به بعد درس مذکور به صورت 3 واحدی و 2 واحدی به تفکیک در نیمسالهای دوم و سوم ارائه و برگزار می گردد.

 

 

 

« نيمسال سوم »

رديف

عنوان

واحد

شماره درس

دورس پيش نياز

1

باکتری شناسی نظری

3

130582

ندارد

2

باکتری شناسی عملی

1

-

باکتری شناسی نظری (هم نیاز)

3

ویروس شناسی

1

130584

ندارد

4

فیزیک دندانپزشکی

1

1305020

ندارد

5

ژنتیک

2

1305100

ندارد

6

علوم تشریحی 3

2

1305073

علوم تشریحی (2)

7

انگل شناسی 

1

130536

ندارد

8

فیزیولوژی نظری 2

2

1305062

فیزیولوژی 1 نظری

9

فیزیولوژی عملی

1

-

فیزیولوژی 2 نظری (هم نیاز)

10

دانش خانواده و جمعیت

2

2612085

ندارد

11

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

2612102

ندارد

12

تربیت بدنی 1

1

-

ندارد

 

جمع

19 واحد

 

 

 

 

« نيمسال چهارم »

رديف

عنوان

واحد

شماره درس

دورس پيش نياز

1

آناتومی و مورفولوژی دندان

2

130567

ندارد

2

آسيب شناسي عمومی نظری

5/2

1305261

علوم تشریحی1- ویروس شناسی- انگل شناسی- ژنتیک- فیزیولوژی نظری – باکتری شناسی

3

آسیب شناسی عمومی عملی

5/0

1305262

آسیب شناسی عمومی نظری (هم نیاز)

4

ایمنی شناسی نظری

5/2

1305341

فیزیولوژی نظری – علوم تشریحی 1

5

ایمنی شناسی عملی

5/0

1305342

ایمنی شناسی نظری (هم نیاز)

6

کنترل عفونت

1

1305050

-

7

پوسیدگی شناسی

1

130573

باکتری شناسی نظری

8

تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی

1

130547

ندارد

9

مبانی مواد دندانی

1

1305641

ندارد

10

انقلاب اسلامی ایران

2

2612091

ندارد

11

تاریخ پزشکی،فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

261212

ندارد

12

زبان تخصصی*

3

130203

زبان عمومی 2

 

جمع

19 واحد

 

 

 

 

 

 

« نيمسال پنجم »

رديف

عنوان

واحد

كارگاهي

كارورزي

شماره درس

دورس پيش نياز

1

دندانپزشکی تشخیصی 1 نظری

1

 

 

1305711

ندارد

2

رادیولوژی 1 نظری

1

 

 

1305792

ندارد

3

مواد دندانی عملی

2

 

 

1305642

مبانی مواد دندانی

4

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

1

 

 

130570

پوسیدگی شناسی

5

تغذیه در سلامت دهان

1

 

 

130521

ندارد

6

اخلاق پزشکی

1

51

 

130549

ندارد

7

آموزش مهارتهای ارتباطی و بالینی

1

51

 

130594

ندارد

8

مبانی پروتزهای کامل نظری

1

 

 

1305760

آناتومی و مورفولوژی دندان

9

مبانی پروتزهای کامل عملی

2

102

 

130576

 

10

بیماریهای روانی

1

 

 

130593

ندارد

11

دندانپزشکی قانونی

1

 

 

130546

ندارد

12

مبانی دندانپزشکی ترمیمی 1

1

51

 

13057301

آناتومی و مورفولوژی دندان- پوسیدگی شناسی- مبانی مواد ندانی

13

مبانی دندانپزشکی ترمیمی 2

1

 

 

 

 

14

جراحی 1 نظری

1

 

 

 

-

15

اصول نگارش علمی

3

 

 

1305793

زبان تخصصی

 

جمع

19 واحد

 

 

 

 

 

« نيمسال ششم »

رديف

عنوان

واحد

كارگاهي

كارورزي

شماره درس

دورس پيش نياز

1

رادیولوژی 1 عملی

1

 

 

 

رادیولوژی 1 نظری

2

رادیولوژی 2 نظری

1

 

 

 

رادیولوژی 1 نظری

3

دندانپزشکی تشخیصی 2 نظری

2

 

 

1305712

پوسیدگی شناسی- دندانپزشکی تشخیصی 1 نظری

4

تشخیص 1 عملی

2

 

 

13057101

پوسیدگی شناسی- دندانپزشکی تشخیصی 1 نظری

5

مبانی اندو 1

1

 

 

 

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

6

اندو 1 نظری

1

 

 

 

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

7

فارماکولوژی عمومی

2

 

 

1305445

ندارد

8

جراحی 1 عملی

1

 

 

 

جراحی 1 نظری – کنترل عفونت

9

جراحی 2 نظری

1

 

 

 

جراحی 1 نظری

10

بیماریهای سیستمیک 1

2

 

 

1305441

ندارد

11

مبانی پروتزهای پارسیل نظری

1

 

 

 

ندارد

12

مبانی پروتزهای پارسیل عملی

2

 

 

 

ندارد

13

گوش، حلق و بینی

1

 

 

130545

ندارد

 

جمع

18 واحد

 

 

 

 

 

ادامه (ترم 7 الي 12)


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 15:30    آمار بازدیدکنندگان   :  4266        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ