برنامه دروس نظری دانشجویان رشته دندانپزشکی در نیمسال اول 97


ایام هفته

کلاس 1 

کلاس 2

کلاس 4

کلاس 5 

کلاس 6 

سالن استواری

کلاس 1

کلاس 2

کلاس 4

کلاس 5

کلاس 6

سالن استواری

شنبه

فیزیولوژی 2

10- 8

فیزیک دندانپزشکی

12- 10

(96)

مبانی نور و لیزر

8:30- 7:30

(92)

مبانی کامل

8:30- 7:30

(95)

پریو 3

8:30- 7:30

(93)

سلامت دهان

10- 8

علوم تشریحی 1

12- 10

(97)

درد و دارو

8:30- 7:30

(94)

فارماکولوژی

(95)

16- 14

تشخیصی 3

(94)

16- 14

 

 

 

ارتودنسی 3

(93 S)

(92 B)

15- 14

یکشنبه

جراحی 1

8:30- 7:30

(95)

اندیشه اسلامی 1 

(خ )

10- 8

اندیشه اسلامی 1 

(ب )

12- 10

(97)

تاریخ اسلام  (ب)

10- 8

 (96)

ترمیمی 2

8:30- 7:30

(93)

فارسی (ب)

10- 8

 (97)

سلامت دهان 1

8:30- 7:30

(94)

سیستمیک 2

(94)

16- 14

سالمند شناسی

(92)

15- 14

زبان عمومی 1

 گروه 4 (97)   

15- 13

زبا ن پیش

(97)   

15- 13

 

 

دوشنبه

علوم تشریحی 3

10- 8

ژنتیک

12- 10

(96)

تروماتولوژی

8:30- 7:30

(92)

تغذیه در سلامت

8:30- 7:30

(95)

اطفال 2

8:30- 7:30

(93)

فارسی(ب)

10- 8

فارسی (خ)

12- 10

(97)

ترمیمی 1

8:30- 7:30

(94)

باکتری شناسی

(96)

15- 13

 

@ روانشناسی در دندانپزشکی

(92)

16- 14

زبان تخصصی

گروه 1 (95)   

15:45- 14

 گروه 2 (95)   

17:45- 16

زبان تخصصی

 گروه 3 (95)   

16- 14

 

 

سه شنبه

ویروس شناسی

9- 8

باکتری شناسی

10- 9

انگل شناسی

12- 10

(96)

دانش خانواده 

(ب )

10- 8

دانش خانواده 

(خ )

12- 10

(97)

مبانی ترمیمی 1

8:30- 7:30

(95)

اندو 2

8:30- 7:30

(93)

فارسی  (خ)

10- 8

 (97)

پریو 1

8:30- 7:30

(94)

دانش خانواده (خ)

 گروه 5 (96)   

15- 13

دانش خانواده (ب) گروه 6 (96)   

17- 15

 

زبان عمومی 1

 گروه 4 (97)   

15- 13

زبا ن پیش

(97)   

15:15- 13

 

درمان بی دندانی

(92 S)

کامل 2

(91 B)

15- 14

چهارشنبه

کمپلکس پالپ

8:30- 7:30

تشخیصی 1

10- 9

رادیولوژی 1

11:30- 10:30

(95)

ایمپلنت

8:30- 7:30

(92)

تاریخ اسلام  (خ)

10- 8

 (96)

پیشرفته 1

8:30- 7:30

(93)

بیوشیمی

10- 8

علوم تشریحی 1

12- 10

(97)

ارتودنسی 1

8:30- 7:30

 (94)

سیستمیک 3

16- 14 (93)

درمان بلیچینگ

15- 14 (92)

زبان تخصصی

گروه 1 (95)   

15:45- 14

 گروه 2 (95)   

17:45- 16

زبان تخصصی

 گروه 3 (95)   

15:15- 14

 

 

پنج شنبه

فوریتهای پزشکی

13- 9  (94)

ENT

سالن کنفرانس بیمارستان خلیلی

 11- 9  (95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-28 13:55    آمار بازدیدکنندگان   :  173        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ