لیست دروس ارائه شده جهت دانشجویان ورودی 93

نیمسال اول  98-97

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

دروس پیشنیاز

1

اطفال 1 عملی

2

1305782

جراحی 2 عملی، مبانی اندو 2، مبانی ترمیمی 2، رادیولوژی 1 نظری و عملی، کنترل عفونت

2

اطفال 2 نظری

1

1305783

اطفال 1 نظری

3

ارتودنسی 2 عملی

1

1305694

ارتودنسی 1 عملی

4

ارتودنسی 3 نظری

1

1305696

ارتودنسی 2 نظری

5

سیستمیک 3

1

1305443

سیستمیک 2

6

جراحی 4 عملی

2

1305776

جراحی 3 عملی، جراحی 2 نظری

7

اندو 2 نظری

1

1305703

اندو 1 نظری

8

اندو 2 عملی

2

1305704

اندو 1 عملی

9

روش شناسی تحقیق 1

1

1305141

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

10

مبانی پروتز ثابت عملی 2

1

13057502

مبانی پروتز ثابت نظری و عملی 1

11

پروتز پیشرفته نظری 1

1

1305751

مبانی پروتز پارسیل نظری، مبانی پروتز ثابت نظری

12

پارسیل 2 عملی

2

1305742

پارسیل 1 عملی

13

پریو 3 نظری

1

1305725

پریو 2 نظری

14

پریو 3 عملی

1

1305726

پریو 2 عملی

15

تشخیص 3 عملی

1

13057103

تشخیص 2 عملی

16

ترمیمی 2 نظری

1

1305733

ترمیمی 1 نظری

 

 

20 واحد

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-25 14:01    آمار بازدیدکنندگان   :  737        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ