لیست دروس ارائه شده جهت دانشجویان ورودی 92

نیمسال اول  97-96

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

دروس پیشنیاز

1

اندو 2 نظری

1

1305703

اندو 1 نظری

2

اندو 2 عملی

2

1305704

اندو 1 عملی

3

پریو 3 نظری

1

1305725

پریو 2 نظری

4

پریو 3 عملی

1

1305726

پریو 2 عملی

5

ترمیمی 2 نظری

1

1305733

ترمیمی 1 نظری

6

ترمیمی 2 عملی

2

1305734

ترمیمی 1 عملی

7

اطفال 1 عملی

2

1305782

کنترل عفونت- مبانی اندو2 – جراحی 2 عملی

مبانی ترمیمی 2 –  رادیولوژی 1 عملی و 1 نظری

8

اطفال 2 نظری

1

1305783

اطفال 1 نظری

9

ارتودنسی 2 عملی

1

1305694

ارتودنسی 1 عملی

10

ارتودنسی 3 نظری

1

1305696

ارتودنسی 2 نظری

11

روش تحقیق 1

1

1305141

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

12

جراحی 3 عملی

1

1305775

جراحی 2 عملی

13

مبانی ثابت 2 عملی

1

13057502

مبانی ثابت 1 عملی

14

پروتز پیشرفته 1 نظری

1

1305751

مبانی پروتز پارسیل نظری – مبانی پروتز ثابت نظری

15

پارسیل 1 عملی

2

1305741

مبانی پروتز پارسیل عملی

 

 

19واحد

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-15 11:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ