برنامه دروس نظری دانشجویان رشته دندانپزشکی در نیمسال اول 96                                

ایام

هفته

صبــح

عصــر

کلاس 1  

(91)

کلاس 2

(93)

کلاس 4

(92)

کلاس 5 

(95)

کلاس 6 

(96)

سالن استواری (94)

کلاس 1

کلاس 2

سالن استواری

کلاس 5

کلاس 6

شنبه

سالمندشناسی

8:30- 7:30

درد و داروشناسی

8:30- 7:30

پریو 3

8:30- 7:30

فیزیولوژی 2 نظری

10- 8

فیزیک دندانپزشکی

12- 10

علوم تشریحی 1

12- 10

رادیولوژی 1

8:30- 7:30

تروماتولوژی

(91)

15- 14

 

فارماکولوژی

(94 S) + (93 B )

16- 14

 

سلامت دهان و جامعه

(96)

8-10

یکشنبه

درمان بی دندانی کامل

8:30- 7:30

پریو 1

8:30- 7:30

ارتودنسی 3

8:30- 7:30

 

 

آیین زندگی (خ )

10- 8

آیین زندگی (ب )

12- 10

تغذیه در سلامت

8:30- 7:30

 

زبان تخصصی

 گروه 1 (94)   

14-15:15

زبان تخصصی

 گروه 2 (94)   

15:30-16:45

تشخیصی 2

(93 S) + (93 B )

16- 14

زبان پیش

(96)

15- 13

 

زبان عمومی 1

(96)

15- 13

 

دوشنبه

ایمپلنت نظری

8:30- 7:30

 

ترمیمی 2

8:30- 7:30

علوم تشریحی 3

10- 8

ژنتیک

12- 10

 

مبانی کامل نظری

8:30- 7:30

اطفال 2

(92)

15- 14

 

تشخیصی 3

(93 S) + (93 B )

16- 14

باکتری شناسی

(95)

15- 13

بیوشیمی نظری

(96)

15- 13

سه شنبه

درمان بلیچینگ

8:30- 7:30

ارتودنسی 1

8:30- 7:30

پروتز پیشرفته 1

8:30- 7:30

ویروس شناسی

9- 8

باکتری شناسی

10- 9

انگل شناسی

12- 10

اندیشه اسلامی 1 (خ )

10- 8

اندیشه اسلامی 1 (ب )

12- 10

مبانی ترمیمی 1

8:30- 7:30

مبانی نور و لیزر

(91)

15- 14

زبان تخصصی

 گروه 1 (94)   

16- 14

زبان تخصصی

 گروه 2 (94)   

15:30-16:45

تاریخ اسلام  (خ )

15- 13

تاریخ اسلام (ب )

17- 15

زبان پیش

(96)

15- 13

 

زبان عمومی 1

(96)

15- 13

 

چهارشنبه

پروتز پیشرفته 2

8:30- 7:30

سلامت دهان 1

8:30- 7:30

اندو 2

8:30- 7:30

دانش خانواده (خ )

10- 8

دانش خانواده (ب )

12- 10

بیوشیمی نظری

10- 8

علوم تشریحی 1

12- 10

جراحی  1

8:30- 7:30

کمپلکس پالپ

10- 9

تشخیصی 1

 12- 11

سیستمیک 2

(93)

16- 14

 

 

 

 

پنج شنبه

اخلاق پزشکی 94
  کارگاهی

ENT (10- 8) (94 S) + (93، 92 B )

سالن کنفرانس بیمارستان خلیلی

 

فوریت  (13- 9)  (93 S) + (90 B )

سالن استواری ( 30/6/96+ 6/7/96)

 

 

 

 

 * شروع کلاسها :                       ورودی 96: 1/7/96                   سایر ورودیها : 25/6/96      

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-15 13:46    آمار بازدیدکنندگان   :  500        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ