برنامه دروس نظری دانشجویان رشته دندانپزشکی در نیمسال دوم  96

           

ایام هفته

کلاس 1  

کلاس 2

کلاس 4

کلاس 5 

کلاس 6 

سالن استواری

کلاس 1

کلاس 2

سالن استواری

کلاس 5

کلاس 6

شنبه

فیزیولوژی 1

10- 8

(96)

پیشرفته 2

8:30- 7:30

(92)

مبانی ثابت

8:30- 7:30

(93)

مورفولوژی

9- 8

پوسیدگی شناسی

10- 9

(95)

 

رادیولوژی 2

8:30- 7:30

(94)

آمار زیستی

(93)

16- 14

بیماریهای روانی

(95)

15:30- 13:30

اصول نگارش

 گروه 1 (94)   

16- 14

اصول نگارش

 گروه 2 (94)   

18- 16

اصول نگارش

 گروه 1 (94)   

16- 14

اصول نگارش

 گروه 2 (94)   

18- 16

 

یکشنبه

فرهنگ و تمدن  (ب)

10- 8

فرهنگ و تمدن  (خ)

12- 10

(95)

اندیشه اسلامی 2 (خ )

10- 8

اندیشه اسلامی  2 (ب)

12- 10

(96)

سلامت دهان 2

8:30- 7:30

(93)

فارسی

10- 8

فارسی

12- 10

(96)

تفسیر موضوعی  (خ )

10- 8

تفسیر موضوعی  (ب )

12- 10

(95)

اندو 1

8:30- 7:30

(94)

علوم نوین

(95)

15:30- 13:30

 

زبان عمومی 1

(96)

15:30- 13:30

 

 

زبان عمومی 2

 گروه 1 (96)   

15- 13:30

زبان عمومی 2

 گروه 2 (96)   

16:45- 15:15

 

دوشنبه

فیزیولوژی 1

10- 8

علوم تشریحی 2

12- 10

(96)

تشخیصی 6

8:30- 7:30

(92)

ارتودنسی 2

8:30- 7:30

(93)

ایمنی شناسی

10- 8

(95)

 

جراحی 2

8:30- 7:30

(94)

روانشناسی

(96)

13:30- 12

 

 

اصول نگارش

 گروه 1 (94)   

16- 14

اصول نگارش

 گروه 2 (94)   

18- 16

اصول نگارش

 گروه 1 (94)   

16- 14

اصول نگارش

 گروه 2 (94)   

18- 16

روانشناسی در دندانپزشکی

 

15:30- 13:30

سه شنبه

تفسیر موضوعی (خ )

10- 8

تفسیر موضوعی (ب )

12- 10

(96)

مبانی مواد دندانی

8:30- 7:30

آسیب شناسی نظری

11- 9

(95)

پریو 2

8:30- 7:30

(93)

فارسی 

10- 8

فارسی

12- 10

(96)

 

مبانی پارسیل

8:30- 7:30

(94)

کنترل عفونت

(95)

15:30- 13:30

زبان عمومی 1

(96)

15:30- 13:30

 

زبان عمومی 2

 گروه 1 (96)   

15- 13:30

زبان عمومی 2

 گروه 2 (96)   

16:45- 15:15

 

چهارشنبه

 

حاکمیت بالینی

8:30- 7:30

(92)

اطفال 1

8:30- 7:30

(93)

ایمنی شناسی

9- 8

(95)

 

تشخیصی 2

9:30- 7:30

سیستمیک 1

 12- 10

(94)

تشخیصی 4

(نیمه اول ترم)

تشخیصی 5

 (نیمه دوم ترم)

16- 14 (93)

 

تجهیزات

(91، 92، 93)

16- 14 گروه 1

18- 16 گروه 2

 

 

پنج شنبه

آموزش مهارتها

12- 8  (95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 10:25    آمار بازدیدکنندگان   :  587        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ