برنامه آموزش بالینی دانشجویان ورودی 93 در نیمسال دوم 97- 96

  از تاریخ دوشنبه 23/11/96 لغایت چهارشنبه 5/2/97

ایام هفته

ساعت

ارتودنسی 1

(1 واحد)

پریو 2

(1 واحد)

پارسیل 1

(2 واحد)

مبانی ثابت 1

( 1 واحد)

جراحی 3

(2 واحد)

ترمیمی 2

(2 واحد)

اندو 1

(2 واحد)

شنبه

11- 8:30

B

E

D

G

H

A

J

13:30- 11

E

B

G

D

I

C

F

یکشنبه

11- 8:30

A

C

E

I

F

B

H

13:30- 11

C

A

I

E

G

D

J

دوشنبه

11- 8:30

F

G

B

A

D

C

I

13:30- 11

G

F

A

B

J

E

H

سه شنبه

11- 8:30

H

J

C

F

B

D

G

13:30- 11

J

H

F

C

E

A

I

چهارشنبه

11- 8:30

D

I

H

J

A

E

F

13:30- 11

I

D

J

H

C

B

G

 

 

از تاریخ  شنبه 8/2/97 لغایت چهارشنبه 6/4/97

ایام هفته

ساعت

ارتودنسی 1

(1 واحد)

پریو 2

(1 واحد)

پارسیل 1

(2 واحد)

مبانی ثابت 1

( 1 واحد)

جراحی 3

(2 واحد)

ترمیمی 2

(2 واحد)

اندو 1

(2 واحد)

شنبه

11- 8:30

B

E

D

G

H

J

A

13:30- 11

E

B

G

D

I

F

C

یکشنبه

11- 8:30

A

C

E

I

F

H

B

13:30- 11

C

A

I

E

G

J

D

دوشنبه

11- 8:30

F

G

B

A

D

I

C

13:30- 11

G

F

A

B

J

H

E

سه شنبه

11- 8:30

H

J

C

F

B

G

D

13:30- 11

J

H

F

C

E

I

A

چهارشنبه

11- 8:30

D

I

H

J

A

F

E

13:30- 11

I

D

J

H

C

G

B

 

* 10 گروه دانشجو 7-6 نفره                                                                   هرگروه دانشجویی در درس جراحی 3 بصورت هفتگی در سکشن اول و دوم جابجا می شوند

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 10:31    آمار بازدیدکنندگان   :  392        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ