برنامه آموزش بالینی دانشجویان ورودی 91 در نیمسال دوم 97- 96

 

ساعت

13:30- 8:30

13:30-8:30

تاریخ روتیشن

درمان جامع

(4 واحد)

سیستمیک 4

(1 واحد)

جراحی 5

(2 واحد)

سیستمیک 4

(1 واحد)

دوشنبه 23/11/96 لغایت شنبه 19/12/96

الف

ب

یکشنبه 20/12/96 لغایت چهارشنبه 23/12/96 + سه شنبه 14/1/97 لغایت دوشنبه 3/2/97

ب

الف

سه شنبه 4/2/97 لغایت یکشنبه 30/2/97

ج

د

دوشنبه 31/2/97 لغایت سه شنبه 29/3/97

د

ج

         

 

 

    * 4 گروه دانشجو 11-10 نفره برای دروس درمان جامع و جراحی

 

 

   * 5 گروه دانشجو 5-4 نفره برای دروس سلامت دهان 2 و 3 عملی ( برنامه ریزی توسط گروه مربوطه انجام می پذیرد)                                                                                               

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 10:28    آمار بازدیدکنندگان   :  451        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ