برنامه آموزش بالینی دانشجویان ورودی 91 در نیمسال اول 97- 96

 

ایام هفته

ساعت

ترمیمی 3

(1 واحد)

ارتودنسی 4

(1 واحد)

سلامت دهان 1

(1 واحد)

نگارش علمی

(1 واحد)

اطفال 3

(2 واحد)

ثابت 2

(2 واحد)

پیشرفته عملی

(2 واحد)

ایمپلنت عملی

(2 واحد)

شنبه

11- 8:30

A

B

I

J

G

H

E

D+ C

13:30- 11

B

A

J

I

H

G

F

یکشنبه

11- 8:30

C

D

A

B

I

J

H

F + E

13:30- 11

D

C

B

A

J

I

G

دوشنبه

11- 8:30

E

F

C

D

A

B

J

G + H

13:30- 11

F

E

D

C

B

A

I

سه شنبه

11- 8:30

G

H

E

F

C

D

A

I + J

13:30- 11

H

G

F

E

D

C

B

چهارشنبه

11- 8:30

I

J

G

H

E

F

C

B + A

13:30- 11

J

I

H

G

F

E

D

 

 

    * 10 گروه دانشجو 7-6 نفره                                                               دانشجویان هر گروه ،  1 سکشن تعطیل می باشند

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-15 10:59    آمار بازدیدکنندگان   :  309        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ