تقویم آموزشی نیمسال اول97-96

برنامه دروس نظری در نیمسال اول 97-96

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول 97-96

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 93

ورودی 92

ورودی 91

برنامه آموزش بالیني در نیمسال اول 97-96

ورودی 94

ورودی 93

ورودی 92

ورودی 91

گروه بندی دانشجویان در نیمسال اول 97-96

ورودی 93

ورودی 92

ورودی 91

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-15 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ