تقویم آموزشی نیمسال دوم97-96

برنامه دروس نظری در نیمسال دوم 97-96

لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم 97-96

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 93

ورودی 92

ورودی 91

برنامه آموزش بالیني در نیمسال دوم 97-96

ورودی 95

ورودی 94

ورودی 93

ورودی 92

ورودی 91

گروه بندی دانشجویان در نیمسال دوم 97-96

ورودی 94

ورودی 93

ورودی 92

ورودی  92

(دروس روش تحقیق و نگارش علمی)

ورودی 91

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-13 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ