فرایند های انجام کار در حوزه معاونت پشتیبانی


واحد

ردیف

عنوان فرایند

حسابداری

1

فرايند دريافت و تخصیص بودجه در حوزه حسابداري

2

فرایند پرداخت های پرسنلی دانشکده دندانپزشکی

3

فرآیندحسابرسی اسناد در حوزه حسابداری

IT

1

فرایند شبکه و lan و بی سیم

2

فرآیند خرید نرم افزار در حوزه IT

3

فرآیند خرید تجهیزات در حوزه IT

4

فرآیندپشتیبانی سیستمهای رایانه ای

5

فرآیند تعمیر خطوط تلفن در حوزه IT

6

فرآیندارتقا و درج پیوند برروی سایت در حوزهIT

منابع انسانی

1

فرآیند مربوط به ارزشیابی سالانه در حوزه کارگزینی

2

فرایند صدورحکم کارمند مأمور یا انتقالی

3

فرآیند صدوراحکام سالیانه کارمندان قراردادی

4

فرآیند امور مربوط به نقل و انتقالات کارکنان درون سازمانی

5

فرآیند امور مربوط به نقل و انتقالات کارکنان برون سازمانی

امور قراردادها

1

 

فرایند برگزاری مناقصه

 

انبار

1

فرایند درخواست خرید کالا

2

فرایند تحویل کالا به واحدهای درخواست کننده

 اموال

1

فرآیند اسقاط اموال از رده خارج شده وتجهیزات پزشکی در حوزه امین اموال

2

فرایند نظارت بر جابجایی اموال

سمعی بصری

1

فرآیند تهیه عکسهای پزشکی در واحد سمعی و بصری

تاسیسات

1

فرآیند رفع مشکلات تاسیساتی

2

فرآیند نظارت بر کار پیمانکاران

تدارکات

1

فرآیند خرید کالا و خدمات در واحد تدارکات

2

فرآیند تهیه بلیط برای ماموریت های اداری

3

فرآیند درخواست تنخواه

دبیرخانه و بایگانی

1

آماده سازی و تنظیم مکاتبات اداری


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ