رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

یعقوب محمدی

مسوول کارگزینی

2

سمیه پنجی کوهنجانی

كارشناس
جدول تعداد کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و نوع استخدام

نوع استخدام

رسمی

پیمانی

طرحی

قرارداد کار معین

قرارداد

مشاغل کارگری

جمع

درصد

مدرک

 

 

 

 

 

 

 

زیر دیپلم

2

-

-

0

38

40

16%

دیپلم

8

-

-

52

13

73

29%

فوق دیپلم

6

1

1

49

0

57

22%

لیسانس

11

5

33

21

0

72

28%

فوق لیسانس

4

2

1

3

0

10

4%

دکتری

2

-

-

0

0

2

1%

جمع

33

8

36

125

51

253

100%

نسبت پرسنل موجود به کل

13/0

03/0

14/0

50/0

20/0

1

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-11 15:29    آمار بازدیدکنندگان   :  792        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ