رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

یعقوب محمدی

مسوول امور اداری و کارگزینی

2

سمیه پنجی کوهنجانی

كارشناس

3شهرزاد خرمیانکارشناس

 


 

جدول تعداد کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و نوع استخدام

نوع استخدام

رسمی

پیمانی

طرحی

قرارداد کار معین

قرارداد

مشاغل کارگری

 

شرکتی

جمع

مدرک

 

 

 

 

 

 

دیپلم و زیر دیپلم

5

-

-

55

56

8

124

فوق دیپلم

4

1

0

66

0

7

78

لیسانس

13

2

62

31

0

4

112

فوق لیسانس

10

3

4

3

0

-

20

دکتری

1

-

-

0

0

-

1

جمع

33

6

66

155

56

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-2 15:50    آمار بازدیدکنندگان   :  909        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ