فرم های حوزه کارگزینی

ردیف

عنوان

قالب

1

فرم مخصوص متقاضیان مرخصی بدون حقوق

 x.jpg

pdf 

2

فرم مخصوص متقاضیان خدمت نیمه وقت

x.jpg 

 pdf

3

فرم درخواست استفاده ازخدمت نیمه وقت بانوان

word 

pdf 

4

فرم مشخصات پرسنل

word 

pdf

5 

فرم تعیین استفاده كننده ازسرمایه  بیمه عمر كاركنان دولت

x.jpg

pdf

6

 

فرم درخواست انتصاب ، تغییر عنوان

 x.jpgpdf

7

 

فرم تغییر عنوان قراردادی

 x.jpgpdf

8

فرم بازنشستگی

 x.jpgpdf

9

فرم عضویت در صندوق پس انداز

 wordpdf
10

فرم عضویت در صندوق قرض الحسنه دانشکده

wordpdf
11

فرم تعهد نامه دریافت وام از صندوق قرض الحسنه دانشکده

wordpdf
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-3 11:59    آمار بازدیدکنندگان   :  4090        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ