فرم های حوزه کارگزینی

ردیف

عنوان

قالب

1

فرم مخصوص متقاضیان مرخصی بدون حقوق

 x.jpg

pdf 

2

فرم مخصوص متقاضیان خدمت نیمه وقت

x.jpg 

 pdf

3

فرم درخواست استفاده ازخدمت نیمه وقت بانوان

word 

pdf 

4 

فرم تعیین استفاده كننده ازسرمایه  بیمه عمر كاركنان دولت

x.jpg

pdf

5

 

فرم درخواست انتصاب ، تغییر عنوان

 x.jpgpdf

6

 

فرم تغییر عنوان قراردادی

 x.jpgpdf

7

فرم بازنشستگی

 x.jpgpdf

8

فرم عضویت در صندوق پس انداز

 wordpdf
9

فرم عضویت در صندوق قرض الحسنه دانشکده

wordpdf
10

فرم تعهد نامه دریافت وام از صندوق قرض الحسنه دانشکده

wordpdf
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:12    آمار بازدیدکنندگان   :  4387        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ