آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه کارگزینیرديف

عنوان آيين نامه

قالب

1

خلاصه اي از آيين نامه مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي

 pdf

2

بازخريد مرخصي كاركنان قراردادي 

 pdf

3

حق لباس كاركنان قراردادي

 pdf

4

نظريه گزينش براي جذب نيرو

 pdf

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 11:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ