کارگزینی دانشکده دندانپزشکی از تاریخ 1/3/88 با انتقال پرونده های پرسنلی از ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رسما شروع به کار کرده است که تعداد پرسنل رسمی 33 نفر،پیمانی 15 نفر و قراردادی 95 نفر،طرحی 35 نفر و کارکنان تبصره 4 بند2 نیز 39 نفر می باشد. 


شرح وظایف کارگزینی :


1.بررسی و تهیه احکام کارگزینی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی

2.اجرای طرح طبقه بندی شاغل

3.تشکیل جلسات کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل و تنظیم صورتجلسات

4.پاسخگویی به مکاتبات اداری و انجام امور پرسنلی کارکنان دانشکده

5.تهیه گزارش های لازم آماری مورد درخواست ریاست واحد و یا مدیریت منابع انسانی

6.اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان و انجام امور اداری مربوط

7.اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی

8.امور مربوط به مرخصی کارکنان (رسمی و پیمانی و قراردادی وطرحی) استحقاقی- استعلاجی- بدون حقوق) مرخصی زایمان،
                  الف) ذخیره و محاسبه مرخصی کارکنان و اعلام وضعیت مانده مرخصی در پایان سال و درج در پرونده پرسنلی
                   ب ) تهیه و ارسال مرخصی استعلاجی کارکنان دانشکده به شورای پزشکی
                    ج ) انجام امور مربوطه به حضور و غیاب کارکنان

9.امور مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان ، پیام آوران(صدور احکام ، احکام پایان کار و ....)

10.انجام امور مربوطه به بازنشستگی کارکنان و نقل و انتقالات بیمه ای مابین صندوق بازنشستگی کشور و تامین اجتماعی

11.ارتباط مستمر با مدیریت نو سازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه

12.بایگانی و نگهداری سوابق پرسنلی، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مکاتبات پرسنلی

 13.انجام امور مربوط به ایثارگران (اعلام آمار، صدور حکم، ارتقاء)

14.جمع آوری اطلاعات و صورتجلسه ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان

15.ورود اطلاعات کارکنان در نرم افزارهای پرسنلی

16- امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان

17- صدور کارت شناسایی اعضا هیئت علمی و کارکنان با هماهنگی حراست دانشگاه

18- تشکیلات و بهبود روش ها دانشکده و امور مربوط به آن با هماهنگی تشکیلات دانشگاه

19-سایر موارد محوله از طرف مدیریت و امور مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 15:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ