رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

سید حسام شوق اله

مسئول تاسیسات

2

یوسف کریمیانیتکنسین فنی

3

علیرضا تیزهوشتکنسین 

6

کاظم جهرمی تکنسین
7خسرو رستم نژاد تکنسین
8غلام محمودی تکنسین
9هادی قاسمی تکنسین
 امین بردبارتکنسین
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ