تماس با ما

آدرس پستي

شيراز – قم اباد قصردشت – دانشكده دندانپزشكي – دفتر معاونت پشتيباني

شماره تماس

36291485-36280806

نمابر

36270325رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

1

دكتر رضا درفشی

معاونت پشتيباني

36291485-36280806

2

محمد صادق سراج

مسئول امور عمومي

36263194-(253)

3

محمد جعفر حميدي فرد

مسئول تداركات

36280802

4

رضا ميري

مسئول حسابداري

(262-203)36263194

5

سيد رضا دوگوهر

مسئول امور قراردادها

(263)36263194

6

محمد عادلي

مسئول انبار دارویی

(282)36263194

7

مجيد كريمي

متصدی امين اموال

 (281)36263194

8

يعقوب محمدي

مسئول امور اداری و كارگزيني

(299)36263194

9

صیاد بابایی

مسئول انبار مصرفي

(270)36263194

10

مصطفی زارع شیبانی

مسئول حفاظت فیزیکی

(261)36263194

11

سعید قاسمي

مسئول اطلاعات

(297)36263194

12

سيد حسام شوق اله

مسئول تاسيسات

(240)62899203

13

احسان شجاعی فر

مسئول تجهیزات پزشکی

(340)36263194

14

مسعود فرزانه

مسئول خدمات

(225)36263194

15

مهندس فاطمه سادات طبیبی

مسئول فناوری اطلاعات

(232)36263194

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 11:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ