برگزاري فراخوان نظام پيشنهادات

 

انديشيدن صحيح انسان را به سوي نيكي و عمل به آن دعوت مي كند.

*  امام علي ( ع )  *

 

همكار گرامي ، پيشنهادات خود را درباره :

     بهبود محتويات فرم ارزشيابي كاركنان

     نقاط قوت و ضعف در جهت ارتقاء فرمهاي ارزشيابي كاركنان

     نحوه برگزاري ارزشيابي

 ارائه دهيد.

به پيشنهاد دهنده برتر در هر فصل جوايزي اهدا خواهد شد .


behbood.jpg

مسئول کمیته نظام پیشنهادات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-19 12:13    آمار بازدیدکنندگان   :  669        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ