بيشترين پيشنهاد دهندگان در سال 94

نام و نام خانوادگي

تعداد پيشنهاد

سميه اسلامي

18

هاجر پور حسين

11

هاجر ملازم

5

 

واحد برتر در ارائه پيشنهاد به تفكيك فصل هاي سال

 

فصل

واحد

بهار

فرهنگي

تابستان

فرهنگي

پاييز

درماني

 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-12 12:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ