ردیف

عنوان

قالب

1

فرم گزارش پیشرفت اجرای پیشنهاد

 pdf

2

فرم تجدید نظر و اصلاح پیشنهاد

 

pdf

3

فرم عدم تائید پیشنهاد

 

pdf 

4

فرم صورتجلسه بررسی پیشنهاد

 

pdf 

5

فرم اعضای حاضر در جلسه

 

 pdf

6

فرم ارائه پیشنهاد

 

 pdf

7

فرم تصویب پیشنهاد

pdf 

8

 

 فرم اعلام وصول پیشنهاد

pdf

9

 

فرم متصدی اجرای طرح

pdf

10

فرم امتیاز دهی پیشنهادهای برتر(فرم شماره2)

 pdf

11 فرم کارشناسی (فرم شماره3) pdf
12 فرم محاسبه تصویب پیشنهاد های مصوب (فرم شماره4) pdf
13 فرم تائید طرح اجرایی (اجرای پیشنهادهای مصوب) pdf

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:34    آمار بازدیدکنندگان   :  3258        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ