ردیف

عنوان مطالب

فایل

1

ایجاد حس تعلق سازمانی با نظام پیشنهاد ها

 PDF

2

حفظ ارزش های انسانی از طریق نظام پیشنهادها

 PDF

3

نقش انگیزش در خلاقیت و ارائه پیشنهاد

 PDF

4

ضرورت فرهنگ سازی در اجرای نظام پیشنهادها

 PDF

5

پیشنهاد و مشارکت در کارکنان

 PDF

6مشارکت گام برتر مدیران PDF
7کایزن چیست و کاربرد آن در مدیریت کدام است؟ PDF
8روش های موثر انتقاد سازندهPDF 
9علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روش های مقابلهPDF 
10بسیج اندیشه ها و جلب مشارکت کارکنان با پیاده سازی نظام پیشنهاد هاPDF 
11ایجاد سازمان نوآورPDF
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ