پیشنهاد های پذیرفته شده در سال 90


ردیف

عنوان پیشنهاد

پیشنهاد دهنده

واحدمجری طرح

1

ایجاد یک مرکز درمانی دندانپزشکی

خانم معدنی خانم حیدری

ریاست محترم دانشکده

2

نصب سرویس بهداشتی در بخش ها

خانم حیدری

مسئول تاسیسات دانشکده

3

نصب شماره های قابل رویت برای یونیت ها

خانم عبدالهی پور حقیقی

مسئول تدارکات دانشکده مسئول دفترپرستاری دانشکده

4

آموزش مقدماتی دانشجو در رابطه با روال بخش

خانم مریم زارعی _خانم حسینی

مسئول دفتر پرستاری دانشکده

5

راه اندازی وب کیوسک های اطلاع رسانی

خانم مهندس طبیبی

مسئول IT دانشکده

6

نامگذاری سالن های دانشکده

خانم تابنده خانم کارانجام

 

7

ایجاد زونکن و فایل کامپیوتری طرح تکریم بجای کاغذ به منظور Paperless کردن

خانم تابنده خانم کارانجام

مسئول دفتر پرستاری دانشکده مسئول IT دانشکده

8

ایجاد یک کارنامه عملکرد نظام پیشنهادات براساس نام افراد و تعداد پیشنهادات در طول سال (فایل Excelکامپیوتر )

آقای مهندس ذبیحی دان

دبیر نظام پیشنهادات دانشکده مسئول ITدانشکده

9

اضافه کردن لینک تهیه پیشنهادات به سایت دانشکده

خانم شهناز زارع _خانم پاک کردار

دبیر نظام پیشنهادات دانشکده مسئول ITدانشکده

10

در نظر گرفتن یک نمره مثبت در عملکرد افرادی که در طول سال 5 پیشنهاد به کمیته نظام پیشنهادات ارائه دهند

آقای مهندس ذبیحی دان

دبیر نظام پیشنهادات دانشکده

11

خرید یک نخ دندان و مسواک بزرگ مخصوص ارتودنسی

خانم تدین

مسئول دفتر پرستاری دانشکده

12

نصب تلفن داخلی در آسانسور

خانم برازجانی

مسئول امور عمومی دانشکده

13

تهیه پرونده بهداشتی پرسنل و دانشجویان

خانم شهناز زارع _خانم پاک کردار

مسئول دفتر پرستاری دانشکده

مسئول IT دانشکده

14نصب یک پیجر دو منظوره برای بخش های دانشکدهخانم عدیله تدینمسئولان امور عمومی و تدارکات
15ضد عفونی کردن عابربانکخانم ملازم خانم طوباییمسئول خدمات دانشکده
16گزارش مرخصی بصورت ماهانهآقای محمدیمسئول کارگزینی
17اطلاع رسانی برنامه های داخلی پرسنل کلینیک ویژه دانشکده از طریق وب سایتخانم رادمهرمسئول واحد کامپیوتر
18استفاده از آبسردکن های مدل جدید جایگزین آبسردکن های فعلیخانم شهناز زارع
مسئول دفتر پرستاري و مسئول  تداركات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-11 15:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ