اعضاء کمیته توسعه فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری

دکتر مهتاب معمارپور ( ریاست دانشکده)

دکتر رضا درفشی ( معاونت پشتیبانی)

مهندس طبیبی (مسئول واحد فن آوری اطلاعات )

فریده شعله ور ( نماینده معاونت آموزشی )

سمیه اسلامی ( نماینده معاونت فرهنگی دانشجویی )

سارا کارانجام ( نماینده معاونت پژوهشی)

زهرا پاک کردار( نماینده بخش های درمانی)

یعقوب محمدی (نماینده کارگزینی و امور پرسنلی)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ