مقدمه ای بر فرایند کمیته توسعه فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری


موضوع نوین سازی و ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی در راستای تحقق خواسته های جامعه از سال های قبل دغدغه خاطر دولت های مختلف بوده است که علیرغم پیش بینی و اجرای تدابیر و ساز و کارهای متفاوت ، متاسفانه به دلیل وجود و بروز نارسایی های جدی در رویکرد ، برنامه ریزی و اجراء موفق نبوده است ، لکن در این مرحله با توجه به انتخاب رویکرد سیستمی و استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک و ایجاد عزم و باور در مدیریت عالی کشور ، امید است عموم مدیران و کارکنان ، این مهم را به درستی درک و اجراء نماینده تا به زودی شاهد تحول و نوسازی نظام اداری کشور باشیم.

با توجه به اینکه در شرایط فعلی زمینه بازنگری و تجدید ساختار مدیریتی ، طراحی ساز و کارهای مناسب و مدرن برای نوسازی اداری و جاری کردن مفاهیم نوین مدیریتی با شرایط و مقتضیات بومی و ملی فراهم آمده است و با توجه به توسعه فناوری های اطلاعات و اداری با استفاده از استانداردهای ملی و قابل اتکاء در دستگاه های دولتی ، به عنوان یک راهبرد اصلی در نوسازی نظام اداری انتخاب شده است .

بهره مندی از تکنیک هایی نظیر طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش های انجام کار ، بهبود سیستم ها ، فرآیندها و روش ها همچنین استفاده مناسب و به موقع از فناوری های اداری و اطلاعات ، با رویکرد مشتری مداری و شهروند محوری به منظور اصلاح و مکانیزاسیون فعالیت های نظام اداری در راستای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی ، صحت ، سرعت و دقت در عملیات ، ارتقاء کیفیت و مطلوبیت ارایه خدمات به مردم ، فراهم آمدن امکانات نظارت و ارزیابی عملیات به منظور ایجاد افزایش کارایی ، اثر بخشی و بهره وری در نظام اداری اجتناب ناپذیر می نماید.

بدیهی است استفاده از رویکردها و مفاهیم جدید مدیریتی فرآیند گرا و مشتری مدار نظیر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ، مهندسی متجدد فرآیندها ، بهره گیری و توسعه فناوری های اطلاعات اداری تا دستیابی به دولت الکترونیک و ... که به نوین سازی نظام اداری منجر می شود ، مستلزم بهره مندی اولیه از تکنیک تجزیه و تحلیل فرآیندها و روش های انجام کار است .

از طرف دیگر ، با پیشرفت فن آوری اطلاعات و در نتیجه پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی نوین و بسیار پیشرفته در دنیای امروز ، اشکال نوینی از نحوه انجام کارها و ارایه خدمات پدید آمده است که موجبات افزایش دقت ، سرعت و کاهش زمان و هزینه و در نتیجه بهبود کیفی و کمی انجام کار و خدمت را فراهم آورده است . تسهیلاتی که این فن آوری برای انجام امور در اختیار می گذارد به نحوی است که باعث شده استفاده از این ابزارهای نوین به سرعت در حال گسترش باشد ، به طوری که پیش بینی می شود در آینده نزدیک این شیوه به ابزار مسلط انجام کار و نحوه ارایه خدمت در بسیاری از کشورها تبدیل شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ