اعضاء ستاد ارتقای سلامت نظام اداری

- دکتر مهتاب معمارپور

 - رئیس دانشكده دندانپزشكی

 - دکتر رضا درفشی

 - معاونت پشتيباني دانشكده دندانپزشكی

 - خانم مريم نقدی

 - رابط كميته سلامت اداري دانشكده دندانپزشكی

 - آقاي رضا ميری

 - مسئول حسابداری

 - آقاي علي رحيمی

 - مسئول انتظامات

- آقاي يعقوب محمدی

 -  كارگزينی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-11 15:33    آمار بازدیدکنندگان   :  1428        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ