اعضاء ستاد ارتقای سلامت نظام اداری

- دکتر مهتاب معمارپور

 - رئیس دانشكده دندانپزشكی

 - دکتر رضا درفشی

 - معاونت پشتيباني دانشكده دندانپزشكی

 - خانم فرشته خسروی

 - رابط كميته سلامت اداري دانشكده دندانپزشكی

 - آقاي رضا ميری

 - مسئول حسابداری

 - آقاي مصطفی زارع شیبانی

 - مسئول انتظامات

- آقاي يعقوب محمدی

 -  كارگزينی

- خانم مریم نقدی- مسئول رسیدگی به شکایات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-2 13:41    آمار بازدیدکنندگان   :  1564        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ