ردیف

فرایندهایی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند

1

فرآیند صدور گواهی مورد نیاز فراگیران

2

فرآیند فراغت از تحصیل دانشجویان

3

فرآیندبرگزاری آزمون و  تهیه پاسخنامه کامپیوتری حوزه آموزش

4

فرایند حذف دروس

5

فرایند صدور گواهی دانشجوی استعداد درخشان

6

فرآیند رزرو سالنها

7

فرآیند ثبت نام دستیاران جدیدالورود در حوزه آموزش تخصصی

8

فرآیند ارائه و صدور گواهی اشتغال به تحصیل درحوزه آموزش تخصصی

9

فرآیند فارغ التحصیلی دستیاران تخصصی در معاونت تخصصی

10

فرآیند صدور احکام دستیاران

11

فرآیند امور مربوط به پایه تشویقی اعضای هئیت علمی

12

فرایند معرفی و انتخاب پژوهشگر نمونه در معاونت پژوهشی

13

فرآیند بررسی کتب در کمیته انتشارات دانشکده در حوزه معاونت پژوهشی

14

فرآیند شرکت اعضاء هیئت علمی در همایش های خارجی جهت ارائه مقاله در حوزه پژوهشی

15

فرآیند تحویل مدرک(سفارش مقالات) در حوزه کتابخانه

16

پوشش خبری فعالیتها و ارسال درست و سریع خبر

17

فرایند درخواست خرید کالا

18

فرآیند درخواست تنخواه

19

فرآیند ارائه پرونده در بایگانی طبی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:27    آمار بازدیدکنندگان   :  386        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ