فرایند هایی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند

  امور هیئت علمی

فرآیند ارتقاء مرتبه علمی اعضاء هیئت علمی

  امور هیئت علمی

فرآیند ارتقاء افقی(پایه)اعضاء هیئت علمی

  آموزش تخصصی

فرآیند ارائه و صدور گواهی اشتغال به تحصیل درحوزه آموزش تخصصی

  آموزش تخصصی

فرآیند ارتقاء هیئت علمی (عمودی)اعضاء هیئت علمی در معاونت تخصصی

  بایگانی طبی

فرآیند ارائه پرونده به بیمار در بایگانی طبی

  بایگانی طبی

فرآیند ارائه پرونده بیماران به دانشجویان در بایگانی طبی

  بایگانی طبی

فرآیند ارائه پرونده بیماران ،به پرسنل بخش در بایگانی طبی

  بخش ارتودنسی

فرآیند پذیرش و درمان بیماران در بخش ارتودنسی عمومی

  بخش ارتودنسی

فرآیند درخواست اقلام از انبار  در بخش ارتودنسی عمومی

  بخش ارتودنسی

فرآیند پذیرش و درمان بیماران در بخش ارتودنسی تخصصی

  بخش ارتودنسی

فرایند درخواست کالا از انبار در بخش ارتودنسی تخصصی

  بخش ایمپلنت

فرآیند پذیرش جهت طرح درمان و ایمپلنت

  بخش بیماری های دهان و دندان

فرآِیند پذیرش  بیماران در بخش عمومی بیماریهای دهان و دندان

  بخش بیماری های دهان و دندان

فرآِیند پذیرش و درمان تخصصی بیماران در بخش بیماریهای دهان و دندان

  بخش بیماری های دهان و دندان

فرآیند درخواست کالا از انیار مصرفی در بخش بیماریهای دهان و دندان

  بخش پروتز ثابت

فرآیند پذیرش و درمان بیمار در بخش پروتز ثابت

  بخش پروتز متحرک

فرآیندپذیرش و ارائه خدمات در بخش پروتز متحرک

  بخش ترمیمی

فرآیند پذیرش و درمان بیماران در بخش ترمیمی

  بخش تروما

پذیرش بیماران پزشکی قانونی در بخش تروما

  بخش جراحی

فرآیند پذیرش و درمان بیماران در بخش جراحی فک و صورت

  بخش جراحی

فرایند درخواست اقلام مورد نیاز در بخش جراحی فک و صورت

  بخش درمان جامع

فرآیند پذیرش و درمان بیمار در بخش درمان جامع

  بخش درمان ریشه

فرآیند پذیرش و درمان عمومی بیماران در بخش اندو

  بخش درمان ریشه

فرآیند پذیرش و درمان تخصصی بیماران در بخش اندو

  بخش درمان ریشه

فرآیند کنترل جعبه اورژانس و کمک های اولیه در بخش اندو

  بخش درمان ریشه

فرایند درخواست تحویل کالا و تهیه اقلام انبار داخلی بخش اندو

  بخش درمان لثه

فرآیند معاینه وپذیرش در بخش پریو(جراحی لثه)

  بخش درمان لثه

فرایند درخواست اقلام مورد نیاز در بخش پریو

  بخش کودکان

فرآیند پذیرش و نوبت دهی به بیماران در بخش دندانپزشکی کودکان

  بخش کودکانفرایند درخواست  اقلام از انبار در بخش دندانپزشکی کودکان

  دفتر EDO

فرآیند ارزشیابی درونی گروهها ی آموزشی در دفترEDO

  دفتر EDO

فرآیند ارزشیابی بیرونی EDO

  دفتر EDO

فرایند برنامه ریزی و انجام مداخلات آموزشی و پژوهشهای مرتبط با آموزش در حوزه EDO

  دفتر EDO

فرایند برنامه ریزی جهت توانمندسازی آموزشی اساتید و دانشجویان

  دفتر EDO

فرایند تدوین و بازنگری برنامه های درسی دندانپزشکی مقاطع عمومی و تخصصی

  دفتر پرستاری

فرآیند کنترل و تکمیل داروهای جعبه اورژانس

  معاونت آموزشی

فرآیند معادلسازی دروس در حوزه آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند تغییر وضعیت استخدامی اعضاء هیئت علمی در حوزه آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند مربوط به امور آموزشی اعضا هیئت علمی در حوزه آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند معرفی دانشجویان برتر جهت شرکت در جشن دانش و پویش در آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند تایید درخواستهای دانشجویان استعدادهای درخشان براساس معیار دانشجوی نمونه کشوری

  معاونت آموزشی

فرآیند انجام طرحهای تحقیقاتی مرتبط با دانشجویان استعدادهای درخشان

  معاونت آموزشی

فرآیند تایید درخواستهای استعدادهای درخشان براساس معیار رتبه کمتر500کشوری در کنکور

  معاونت آموزشی

فرآیتد تایید درخواستهای دانشجویان استعدادهای درخشان براساس معیارکسب رتبه اول انفرادی کشوری

  معاونت آموزشی

فرآیند معرفی دانشجویان و دستیاران نمونه به شورای مرکزی تشویق و مرکز مربوطه

  معاونت آموزشی

فرآیند معرفی دانشجویان ممتازبه شورای مرکزی تشویق و مرکز مربوطه(در کلیه زمینه ها)

  معاونت پژوهشی

فرآیند معرفی و انتخاب پژوهشگر نمونه در معاونت پژوهشی

  معاونت پژوهشی

فرآیند توزیع و تکمیل کارنامه های پژوهشی اعضاء هیئت علمی در حوزه پژوهشی

  معاونت پژوهشی

فرآیند تهیه وتدوین آیین نامه های مرتبط با پایان نامه های دانشجویی ودستیاری در حوزه پژوهشی

  معاونت فرهنگی

فرآیند تهیه و تکمیل کارنامه فرهنگی دانشجویان و دستیاران در حوزه فرهنگی

  معاونت فرهنگی

فرآیند ثبت اطلاعات کلیه کتابهای فرهنگی موجود در دانشکده در حوزه فرهنگی

  معاونت فرهنگی

فرآیند درخواست روپوشهای آزمایشگاهی در حوزه فرهنگی

  معاونت فرهنگی

فرآیند ثبت نام دانشجویان و کارکنان جهت مسابقات قرآنی در حوزه فرهنگی

  معاونت فرهنگی فرآیند برگزاری مسابقات کتابخوانی در حوزه فرهنگی
  کتابخانهفرایند درخواست اقلام مورد نیاز کتابخانه
  کتابخانهفرایند امور مربوط به عنوان پایان نامه
  کتابخانهفرایند آماده سازی کتاب در حوزه کتابخانه
  کتابخانهفرایند تهیه کتب کتابخانه های درون بخشی در حوزه کتابخانه
  کتابخانهفرآیند تسویه حساب دانشجویان در کتابخانه

  واحد IT

فرآیند خرید تجهیزات در حوزه IT

  واحد ITفرآیند خرید نرم افزار در حوزه IT
  انبار داروییفرایند درخواست خرید کالا

  واحد تدارکات

فرآیند خرید کالا و خدمات در واحد تدارکات

  کلینیک ویژهپذیرش بیمار در بخش جراحی کلینیک ویژه
  کلینیک ویژهپذیرش بیمار در بخش درمان ریشه  کلینیک ویژه
  کلینیک ویژهپذیرش بیمار در بخش ارتودنسی کلینیک ویژه
  کلینیک ویژهپذیرش بیمار در بخش ترمیمی کلینیک ویژه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-25 12:15    آمار بازدیدکنندگان   :  240        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ