فرایند هایی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند

  امور هیئت علمی

فرآیند ارتقاء مرتبه علمی اعضاء هیئت علمی

  امور هیئت علمی

فرآيند درخواست اعضاء هيئت علمي در خصوص صدور دانشنامه

  امور هیئت علمی

فرآیند ارتقاء افقی(پایه)اعضاء هیئت علمی

  آموزش تخصصی

فرآیند اعلام ظرفیت پذیرش دستیار گروهای مختلف آموزشی

  آموزش تخصصی

فرآیند آزمون ثبت نام بورد تخصصی دندانپزشکی

  آموزش تخصصی

فرآیند گزارش گیری مستمرومداوم در سوابق تحصیلی دستیاران

  آموزش تخصصی

فرآیند ثبت نام دستیاران جدیدالورود در حوزه آموزش تخصصی

  آموزش تخصصی

فرآیند ارائه و صدور گواهی اشتغال به تحصیل درحوزه آموزش تخصصی

  آموزش تخصصی

فرآیند فارغ التحصیلی دستیاران تخصصی در معاونت تخصصی

  آموزش تخصصی

فرآیند ارتقاء هیئت علمی (عمودی)اعضاء هیئت علمی در معاونت تخصصی

  بایگانی طبی

فرآیند ارائه پرونده به بیمار در بایگانی طبی

  بایگانی طبی

فرآیند ارائه پرونده بیماران به دانشجویان در بایگانی طبی

  بایگانی طبی

فرآیند ارائه پرونده بیماران ،به پرسنل بخش در بایگانی طبی

  بخش ارتودنسی

فرآیند پذیرش و درمان بیماران در بخش ارتودنسی عمومی

  بخش ارتودنسی

فرآیند درخواست اقلام از انبار  در بخش ارتودنسی عمومی

  بخش ارتودنسی

فرآیند پذیرش و درمان بیماران در بخش ارتودنسی تخصصی

  بخش ایمپلنت

فرآیند پذیرش جهت طرح درمان و ایمپلنت

  بخش بیماری های دهان و دندان

فرآِیند پذیرش  بیماران در بخش عمومی بیماریهای دهان و دندان

  بخش بیماری های دهان و دندان

فرآِیند پذیرش و درمان تخصصی بیماران در بخش بیماریهای دهان و دندان

  بخش بیماری های دهان و دندان

فرآیند درخواست کالا از انیار مصرفی در بخش بیماریهای دهان و دندان

  بخش پروتز ثابت

فرآیند پذیرش و درمان بیمار در بخش پروتز ثابت

  بخش پروتز متحرک

فرآیندپذیرش و ارائه خدمات در بخش پروتز متحرک

  بخش ترمیمی

فرآیند پذیرش و درمان بیماران در بخش ترمیمی

  بخش ترمیمی

فرآیند تحویل ست و وسایل مورد نیازبه دانشجویان دربخش ترمیمی

  بخش تروما

پذیرش بیماران پزشکی قانونی در بخش تروما

  بخش جراحی

فرآیند پذیرش و درمان بیماران در بخش جراحی فک و صورت

  بخش درمان جامع

فرآیند پذیرش و درمان بیمار در بخش درمان جامع

  بخش درمان ریشه

فرآیندجراحی قطع ریشه در بخش اندو

  بخش درمان ریشه

فرآیند پذیرش و درمان عمومی بیماران در بخش اندو

  بخش درمان ریشه

فرآیند پذیرش و درمان تخصصی بیماران در بخش اندو

  بخش درمان ریشه

فرآیند کنترل جعبه اورژانس و کمک های اولیه در بخش اندو

  بخش درمان لثه

فرآیند معاینه وپذیرش در بخش پریو(جراحی لثه)

  بخش کودکان

فرآیند پذیرش و نوبت دهی به بیماران در بخش دندانپزشکی کودکان

  دفتر EDO

فرآیند انجام و تجزیه و تحلیل و روان سنجی آزمونها در دفترEDO

  دفتر EDO

فرآیند محاسبه فعالیتهای دانش پژوهی در دفترEDO

  دفتر EDO

فرآیند ارزشیابی همتایان در دفترEDO

  دفتر EDO

فرآیند ارزشیابی درونی گروهها ی آموزشی در دفترEDO

  دفتر EDO

فرآیند ارزشیابی بیرونی EDO

  دفتر پرستاری

فرآیند کنترل و تکمیل داروهای جعبه اورژانس

  دفتر پرستاری

فرآیند  جذب نیروی درمانی مورد نیاز دانشکده در دفتر پرستاری

  دفتر پرستاری

فرآیند ثبت نام دوره آموزشی در دفتر پرستاری

  دفتر ریاست

فرآیند انجام کار در دبیرخانه دفتر ریاست

  مرکز تحقیقات بیومتریال

فرآیند ثبت امور پژوهشی مرکز بیومتریال

  معاونت آموزشی

فرآیند معادلسازی دروس در حوزه آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند تغییر وضعیت استخدامی اعضاء هیئت علمی در حوزه آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند مربوط به امور آموزشی اعضا هیئت علمی در حوزه آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند گزارش گیری عملکرد معاونت آموزشی

  معاونت آموزشی

فرآیند معرفی دانشجویان برتر جهت شرکت در جشن دانش و پویش در آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند تایید درخواستهای دانشجویان استعدادهای درخشان براساس معیار دانشجوی نمونه کشوری

  معاونت آموزشی

فرآیند انجام طرحهای تحقیقاتی مرتبط با دانشجویان استعدادهای درخشان

  معاونت آموزشی

فرآیند تایید درخواستهای استعدادهای درخشان براساس معیار رتبه کمتر500کشوری در کنکور

  معاونت آموزشی

فرآیتد تایید درخواستهای دانشجویان استعدادهای درخشان براساس معیارکسب رتبه اول انفرادی کشوری

  معاونت آموزشی

فرآیند معرفی دانشجویان و دستیاران نمونه به شورای مرکزی تشویق و مرکز مربوطه

  معاونت آموزشی

فرآیند معرفی دانشجویان ممتازبه شورای مرکزی تشویق و مرکز مربوطه(در کلیه زمینه ها)

  معاونت آموزشی

فرآیند طرح درخواست مشکل دانشجویان در کمیته منتخب آموزش

  معاونت آموزشی

فرآیند پاسخ دهی به درخواستهای کتبی دانشجویان در حوزه آموزش

  معاونت پژوهشی

فرآیند معرفی و انتخاب پژوهشگر نمونه در معاونت پژوهشی

  معاونت پژوهشی

فرآیند توزیع و تکمیل کارنامه های پژوهشی اعضاء هیئت علمی در حوزه پژوهشی

  معاونت پژوهشی

فرآیند تهیه وتدوین آیین نامه های مرتبط با پایان نامه های دانشجویی ودستیاری در حوزه پژوهشی

  معاونت فرهنگی

فرآیند تهیه و تکمیل کارنامه فرهنگی دانشجویان و دستیاران در حوزه فرهنگی

  معاونت فرهنگی

فرآیند ثبت اطلاعات کلیه کتابهای فرهنگی موجود در دانشکده در حوزه فرهنگی

  معاونت فرهنگی

فرآیند درخواست روپوشهای آزمایشگاهی در حوزه فرهنگی

  معاونت فرهنگی

فرآیند ثبت نام دانشجویان و کارکنان جهت مسابقات قرآنی در حوزه فرهنگی

  واحد IT

فرآیند تعمیر تجهیزات کامپیوتری در حوزه IT

  واحد IT

فرآیند خرید تجهیزات در حوزه IT

  واحد IT

فرآیند تعمیر خطوط تلفن در حوزه IT

  واحد تدارکات

فرآیند خرید کالا و خدمات در واحد تدارکات

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-25 10:26    آمار بازدیدکنندگان   :  88        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ