ردیف

فرایندهای الکترونیکی شده

1

فرآیند ثبت نام دانشجویان

2

فرایند انتخاب واحد دانشجویان در حوزه آموزش

3

فرایند شناسایی دانشجو استعداد درخشان

4

فرایند اجرای فعالیتهای مجازی

5

فرایند داوری و تصویب پروپوزال(دانشجویان و دستیاران)

6

ثبت نام اساتید در سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

7

فرایند پرداخت های پرسنلی دانشکده دندانپزشکی

8

فرآیندارتقا و درج پیوند برروی سایت در حوزهIT

9

فرآیند مربوط به ارزشیابی سالانه در حوزه کارگزینی

10

فرایند صدورحکم کارمند مأمور یا انتقالی

11

فرآیند صدوراحکام سالیانه کارمندان قراردادی

12

فرآیند امور مربوط به نقل و انتقالات کارکنان درون سازمانی

13

فرآیند امور مربوط به نقل و انتقالات کارکنان برون سازمانی

14

فرایند برگزاری مناقصه

15

فرآیند تهیه بلیط برای ماموریت های اداری

16

آماده سازی و تنظیم مکاتبات اداری

17

فرآیند همکاری و هماهنگی با اداره رفاه دانشجویی جهت تسهیلات دانشجویی در حوزه فرهنگی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:27    آمار بازدیدکنندگان   :  349        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ