فرایند های برجسته و الکترونیکی شده در سال 1396
ردیف

فرایندهایی که الکترونیکی شدند ( در سال 96)

1

فرآیند پاسخنامه کامپیوتری و برگزاری آزمون

2

 فرآیند ثبت نمرات دستیاران در نرم افزار سما دانشگاه

3

 فرآیند انجام فعالیت های مجازی در دانشکده دندنپزشکی

4

فرآیند ثبت نام اساتید در سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی (ISID) 

5

 فرآیند پوشش خبری فعالیت ها و ارسال درست و سریع خبر

6

 فرآیند برگزاری مناقصه

7

  فرآیند صدور رسید انبار

8

فرآیند جایگزینی دستگاه فسفوپلیت به جای دستگاه ظهور و ثبوت در رادیولوژی بخش درمان ریشه 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 11:09    آمار بازدیدکنندگان   :  268        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ