اعضاء كميته رسيدگي و پاسخگويي به شكايات
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مهتاب معمارپور

ریاست دانشکده دندانپزشکی شیراز

2

دکتر رضا درفشی

معاونت پشتیبانی دانشکده

3

دکتر هومن ظریف نجفی

معاونت آموزشی دانشکده

4

دكتر مصطفي رضايي

معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشكده

5

زهرا پاک کردار

سوپروایزردفتر پرستاری

6

 مريم نقدي

رابط كميته شكايات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-3 13:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ