شرح وظايف واحد پاسخگویی به شکایات

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشکده

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی

- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت ارباب رجوع

- پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

- ارتقاء سطح رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ