شوراي تحول اداريضرورت اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري كشور بعنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي از مواردي است كه پس از انقلاب اسلامي مورد توجه دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و در اجراي بند 4ـ3 بخش نظام اداري و اجرايي پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي اداري بمنظور ابجاد يك نظام منسجم اداري در ابعاد نيروي انساني، مديريت، تشكيلات سازماندهي و روشها تشكيل گرديد.

   

    تحول در ارتباط با افراد به معني شبيه ديگران شدن نيست بلكه به مفهوم مانند خود‌شدن، رشدكردن، غني‌شدن و متبلور ساختن توانائي ها بوسيله تجربه و تدبير است.

    در ارتباط با سازمانها كه مجموعه افراد مي باشند تحول باز هم به مفهوم تغيير از طريق كسب تجربه و تدبير است.

    فرايند تحول در سازمانها متأثر از تجربيات و اهداف جديد است.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:20    آمار بازدیدکنندگان   :  3881        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ