شرح وظایف مسئول تدارکات

1- نظارت بر خرید کارپردازان

2- هماهنگی با انبارها و بخش های سفارش دهنده در مورد نوع و کیفیت  و کالا و خدمات درخواستی

3- شرکت در جلسات با هماهنگی معاونت پشتیبانی و ریاست دانشکده

4- بررسی و هماهنگی در ارتباط با میزان نیاز کالا و خدمات

5-  تقسیم وظایف و ارجاع امور جاری به کارپردازان

6- بررسی و نظارت بر تنظیم اسناد توسط کارپردازان

7- نظارت بر نرخ گذاری اسناد در سیستم حسابداری تعهدی توسط کارپردازان

8- هماهنگی در خرید های متمرکز و عمده

9- ارتباط با دفتر مرکزی دانشگاه در تهران و انبار مرذکزی دانشگاه به منظور خرید و تحویل کالا و خدمات مورد نیاز

10-  نظارت بر  ثبت اطلاعات مالیاتی فروشندگان در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور

11- هماهنگی وهمكاري با كميته خريد و تائيد قيمت های مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه

  

شرح وظایف كارپردازان


1- خريد وسايل مختلف طبق درخواست خريد و تحويل آن به انبار

2- خريد لوازم و تجهيزات پزشكي و دندانپزشکی

3- تکمیل و تنظیم اسناد اجناس خريداري شده به حسابداري

4- پيگيري درخواستهای خرید تا حصول نتیجه نهایی

5- تنظیم فرم خارج از شمول واحد تایید معاونت پشتیبانی دانشگاه

6- رابط بين تداركات و دانشگاه جهت اخذ مجوزهاي لازم براي خريد

7-  ثبت اطلاعات مالیاتی فروشندگان در سامانه جامع عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور

8- هماهنگی ارسال و دریافت بارهای مربوط به دانشکده و تحویل به انبار ها
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-2 15:15    آمار بازدیدکنندگان   :  4232        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ