شرح وظایف

 

1.       شناسایی دارایی های واحد (مشهود و نامشهود) به جمع ریال / جمع آوری اسقاط و ارائه  صورت آن به اداره اموال جهت کسب اجاره فروش

2.       نظارت و کنترل دارایی های دانشگاه و مطابقت آن در فرم تحویل شخصی

3.       صورت برداری دارایی واحد و مطابقت دادن آن با تراز عملیاتی واحد

4.       محاسبه استهلاک دارایی ها و کسر دارایی های خارج شده از واحد طبق مقررات

5.       شناسایی دارایی های واحد (مشهود و نامشهود) به جمع ريال / جمع آوری اسقاط و ارائه صورت آن به اداره اموال جهت کسب اجازه فروش کلینیک تخصصی

6.       شناسایی و ثبتدرآمد های دانشکده در نرم افزار تعهدی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 14:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ