معاون پشتيباني

نام و نام خانوادگي

دکتر رضا درفشی

سمت

معاونت پشتيباني دانشكده دندانپزشكي

مدرك تحصيلي

دکترای تخصصی پروتزهای دندانی

مرتبه علمی

استادیار

آدرس پست الكترونيكي

   Derafshi[At]sums.ac.ir


 

واحد هاي تابعه

رديف

عنوان

1

اداره حسابداري

2

تداركات

3

تاسيسات وتعميرات

4

دبيرخانه

5

امور عمومي

6

امين اموال

7

کارگزینی


 

شرح وظايف يا خدمات ارائه دهنده

رديف

عنوان

1

تامين تداركات ،امكانات ، تجهيزات و وسائل اداري و اموال مورد نياز جهت بخش هاي مختلف و و احدهاي مختلف دانشكده

 2

تامين حفاظت فيزيكي و ايجاد انتظامات در دانشكده

 3

تامين نيروي انساني و پرسنلي مورد نياز بخش ها و ادارات مختلف

 4

پيگيري و تامين اعتبارات و بودجه مورد نياز بخش هاي مختلف

 5

پيگيري لازم در مورد انعقاد قرارداهاي خريد خدمات و تعهدات تاسيساتي دانشكده

 6

پيگيري و به اجرا درآوردن مصوبات هيئت رئيسه دانشكده

 

تماس با ما

آدرس پستي

شيرازقم اباد قصردشتدانشكده دندانپزشكيدفتر معاونت پشتيباني

شماره تماس

36280806

نمابر

36270325

 

 

 

Page Last Update   :  1398-3-12 11:27    Page Hit   :  6860        Top of page Print version